Guide til socialt iværksætteri - Før du går i detaljer om, hvordan socialt iværksætteri kan skabe forandringer i samfundet. Vi skal først forstå, hvad en social iværksætter er, og hvad mener vi med socialt iværksætteri.

Hvem er en social iværksætter?

Sociale iværksættere er visionærer, der forsøger at skabe positive forandringer i samfundet ved praktisk anvendelse af deres sociale iværksætterideer og strategier for at løse sociale problemer i samfundet. Disse problemer er store og forskellige i naturen. De er trusler ikke kun begrænset til et bestemt samfund eller region, men de er af global karakter, nogle af de fælles sociale spørgsmål og problemer er utilstrækkelig uddannelses- og sundhedsfaciliteter og -system, miljøtrusler, faldende og ineffektive politiske systemer og regeringsførelse, fattigdom, arbejdsløshed, ulighed baseret på køn, kaste og tro; stigning i kriminalitet og så videre.

En social iværksætter er et individ, der arbejder med et initiativ til at udvikle banebrydende ideer og løsninger til de eksisterende sociale problemer og problemer, samfundet står overfor. De forsøger at løse disse problemer ved at ændre systemet for arbejds- og sindssæt hos mennesker ved at sprede opmærksomhed om, hvordan man takler disse problemer og problemer; og udvikling af sociale iværksætterressourcer til at styrke samfundet. De prøver at overbevise samfundet som helhed til at tænke på forskellige dimensioner og retninger. Sociale iværksættere udvikler enkle forståelige ideer, som folk kan forstå og bruge til forbedring og udvikling af samfundet. Deres mål er at identificere og skabe effektive forandringsproducenter eller rollemodeller, som igen vil motivere masserne til at udvikle deres egne ideer, løsninger og strategier til at løse disse sociale problemer. Kort sagt er en social iværksætter en agent eller mægler, der trives med at skabe positive forandringer i samfundet.

Hvordan fungerer disse sociale iværksættere?

De analyserer først det sociale problem / det problem, der skal løses. Prøv at finde ud af de underliggende årsager og rødder til problemet, dette gøres gennem grundig social iværksætterforskning, feltanalysefundinger, undersøgelser og observationsmetoder. Derefter studerer og forbinder de dem i forhold til de eksisterende samfundsmønstre og nye sociale iværksætter tendenser i samfundet. Derefter udvikles ideer og strategier til at bringe ændringer i menneskers sindssæt, bringe ændringer i deres livsstil og holdning. Ved at gøre dette prøver de at identificere og udvikle forandrings beslutningstagere fra selve samfundet, disse forandrings beslutningstagere fungerer som rollemodeller, motiverende og ledere for at få positive progressive ændringer i hele systemet.

Disse forandringsproducenter danner et team, socialt iværksætternetværk med hinanden og skaber en platform for mennesker med lignende mål og målsætninger. Denne platform muliggør udveksling af ideer, feedbacks og udvikling af effektive strategier til at løse problemet. Denne platform forbinder også de finansieringsmænd, der ønsker at forbinde sig med at skabe positive forandringer i samfundet sammen med forandrings beslutningstagerne. De sociale iværksættere arbejder i samarbejde med sociale innovatører, funders, grass root-ledere, socialarbejdere og samfundsorganisationer for at skabe effektive, langvarige sociale ændringer i samfundet.

Hvad betyder socialt iværksætteri?

Så vi ved, hvem en social iværksætter er, nu er vi nødt til at forstå, hvad socialt iværksætteri betyder. Socialt iværksætteri er en proces, gennem hvilken vi forsøger at løse problemer og problemer med socialt iværksætteri ved hjælp af forretningsteknikker med socialt iværksætteri. Her siger iværksætteren ikke kun at forbedre ydeevnen og overskuddet i sin egen organisation, men sigter også mod at give samfundets positive overskud. Der er ingen konkret definition af socialt iværksætteri, da folk fra forskellige områder er forbundet med it-filosoffer, sociale aktivister, miljøforkæmpere og socialt orienterede fagfolk. Sociale iværksættere har forskellige strategier for at skabe forandring i samfundet; nogle leverer kontrakteret arbejde til offentlige virksomheder; andre yder støtte til socialt iværksætteri i form af tilskud og donationer, udvikler sociale og økonomiske aktiver og ressourcer for samfundet som helhed.

Hvad socialt iværksætteri fokuserer på?

Socialt iværksætteri fokuserer på at få forståelse for, hvordan et socialt problem udvikler sig, og hvordan en iværksætter med brug af sine innovative praktiske ideer og forretningsstrategier udvikler løsninger til at løse problemet; og motiverer ham til at bruge de tilgængelige sociale iværksætterressourcer til at overvinde problemet til gavn for samfundet som helhed. Sociale iværksættere fokuserer på at udnytte de forskellige tilgængelige ressourcer til at skabe et bedre og progressivt samfund. Da socialt iværksætteri ikke har en konkret definition, kan grupper, der er fokuseret på socialt iværksætteri, kategoriseres i:

 • Fællesskabsbaserede virksomheder; disse er baseret på samfundsforetagender. Samfundet som helhed bruger kapitalen til at styrke sig selv.
 • Socialt samvittighedsfulde virksomheder; disse virksomheder fokuserer på bæredygtig udvikling gennem sociale gevinster.
 • Sociale serviceorganisationer og fagfolk; disse arbejder på at udvide social kapital for enkeltpersoner, samfund og organisationer,
 • Socioøkonomiske virksomheder, disse fokuserer på at skabe overskud til enkeltpersoner og ikke-kommercielle sociale ændringer i samfundet.

Bortset fra disse er der organisationer, der fokuserer på empowerment af de sociale iværksættere; de skaber en platform til at forbinde disse sociale iværksættere med ligesindede mennesker, mentorer og finansieringsbureauer. De hjælper med til yderligere at styrke og forstærke den forskellige sociale iværksættermodel.

Bemærk: Bliv marketingspecialist
Lær marketingkoncepter og anvend dem i den virkelige verden. Planlæg og gennemfør reklamekampagner. Bliv en succesfuld marketingchef med vores praktiske træning.

Faktorer til succes for socialt iværksætteri

Succes med socialt iværksætteri afhænger meget af de sociale iværksætterfærdigheder, talent og kvaliteter, der findes i en social iværksætter. Disse sociale iværksættere med deres medfødte talenter og færdigheder kan medføre store positive sociale ændringer i samfundet. For at få denne ændring nødt til at:

Anbefalede kurser

 • Online-styring af projekter
 • Kursus i Microsoft Project
 • Uddannelseskurs for medarbejderbevægelser
 • Identificer det sociale spørgsmål / problem

Sociale iværksættere er ivrige efter at løse problemet i samfundet. De har en trang til at tage positive skridt for at løse disse problemer ved hjælp af social handling og ressourceudvikling. Dette kan omfatte at bringe ændring i systemets arbejdsmønster, ændre tankesæt og holdning hos mennesker, skabe opmærksomhed eller trække ressourcer til bedre socialt iværksætteri og uddannelses-, sundheds- eller levebrødfaciliteter.

 • Udvikling af en social mission

Fokus bør være på sociale projekter. Disse ventures skal forsøge at forbedre samfundsinfrastrukturen, folks levebrød, forbedre individers levestandard og lette forbedring af miljøet. Den sociale iværksætter skal altid fokusere på, hvordan organisationens overskud kan udnyttes til gavn for samfundet og miljøet

 • Udvikl support

Enhver social iværksætter skal udvikle planer og strategier, der bestemmer effektiv håndtering af problemerne. Han bliver nødt til at identificere de ressourcer, der ville gøre missionen til en succes. Dette kan kræve, at han søger støtte fra ligesindede mennesker, eksperter på området og finansiører, der ville støtte ham økonomisk for at nå målene og målsætningerne. Han vil også kræve lokal hjælp fra folk til at identificere potentielle forandringsproducenter, som vil fungere som rollemodeller for masserne til at overtale dem til at bringe social forandring gennem positiv tankegang og handling.

 • Udvikle bæredygtige modeller

Iværksætternes mål bør være at udvikle en sådan virksomhed, der ikke kun skaber indtjening for hans organisation, men også vil være til gavn for samfundet som helhed. De er nødt til at udvikle sådanne fremtidige strategier, som ville give bæredygtigt levebrød, indkomst og ressourcer til befolkningen i samfundet.

 • Konsekvensvurdering

For at få succesfuldt socialt iværksætteri skal man regelmæssigt vurdere resultater og resultater. Dette kan gøres gennem overvågning og evaluering af den sociale påvirkning, der er udviklet gennem projektet. Eksempel på socialt iværksætteri har venturet resulteret i at udvikle nogen form for beskæftigelse, hvis ja, hvor mange mennesker der har draget fordel af det, har der været nogen ændring i levestandarden for befolkningen i samfundet, har det været i stand til at stige og udvikle sociale og økonomiske ressourcer i samfundet. Disse informationer skal registreres, for det første for fremtidig sammenligning af udviklingsprocessen for socialt iværksætteri og for at gøre masserne opmærksomme på missionens resultater, og hvordan den har haft indflydelse på at skabe positive sociale forandringer. Optagelse eller dokumentation vil yderligere hjælpe med at udvikle effektive strategier og planer for fremtidig udvikling og forbedringer. Dette vil også hjælpe med at identificere, hvad flere ressourcer og supportsystemer kræves for at gøre virksomheden mere vellykket og effektiv.

Folk opfatter, at det er umuligt at ændre samfundet til det bedre; det kræver masser af kræfter og ressourcer. Den sociale forandringsproces kan begynde med et enkelt bestemt individ; der stræber efter og drømmer om forbedring af samfundet som helhed. Man skal have en vision og mission for at gøre samfundet til et bedre sted at bo. En person, der dybt kan forstå og analysere de sociale problemer og problemer, kan analysere de underliggende årsager og faktorer, der er ansvarlige for et sådant problem; kan udvikle ideer, praktiske strategier og løsninger til at tackle dem kan starte et positivt initiativ til at bringe positive forandringer i samfundet.

I denne proces med socialt iværksætteri er man nødt til at generere et støttesystem i form af potentielle forandringsproducenter, rollemodeller, ledere og finansiører, der ville hjælpe med at skabe den krævede sociale ændring. Processen med positiv social forandring i samfundet, der indføres gennem socialt iværksætteri, vil påvirke, nyde og oplyse mange andre områder. Donorer og lånere vil finde en mulighed for at investere deres tilskud og midler, politik beslutningstagere vil få idé om at udvikle en lignende problemløsningsmodel, som vil gavne nationen som helhed, fagfolk vil finde nye beskæftigelses- og karriereplatforme, ungdommen får inspiration og motivation at blive potentielle forandringsproducenter og vil blive opfordret til at deltage i forandringsprocessen.

Egenskaber ved socialt iværksætteri

Socialt iværksætteri er en platform eller måde, hvorpå mennesker mødes og arbejder for at skabe et lige, retfærdigt og bæredygtigt samfund. De bør arbejde for at få positive sociale, økonomiske og miljømæssige resultater for samfundet. Karakteristika for socialt iværksætteri er som følger:

 • Det bør være baseret på værdierne om lighed og retfærdighed.
 • Dets målsætninger bør fokusere på at investere overskuddet på udvikling af ressourcer til samfundet og ikke kun at skabe økonomisk fortjeneste.
 • Organisationsstrukturen og sammensætningen skal være baseret på de kollektive og fælles principper

Sociale iværksættere udvikler muligheder for beskæftigelse og levebrød, de leverer på jobuddannelse og andre former for socialt iværksætteruddannelsesprogram til de arbejdsløse, handicappede og sårbare unge. De udvikler praktiske strategier for at overvinde de sociale problemer, for eksempel gennem mikrofinansieringspolitikker giver de levebrød og økonomisk sikkerhed til arbejdsløse, kvinder og den underprivilegerede del af samfundet. De skaber social kapital til fattigdomsbekæmpelse og økonomisk udvikling. De stræber efter at skabe lighed og retfærdighed i samfundet.

Kort sagt kan vi sige, at socialt iværksætteri er den proces, gennem hvilken en social iværksætter forsøger at skabe positive og effektive ændringer i samfundet ved at tackle forskellige sociale problemer og problemer på en dygtig måde. Den sociale iværksætter udvikler en mission og vision for at skabe forandring i samfundet. De besidder medfødt talent og egenskaber til at forstå og analysere de sociale problemer. De er i stand til at udvikle kreative innovative ideer og strategier, der hjælper med at afhjælpe disse problemer fra samfundet som helhed. De tror på at udvikle og skabe forandrings beslutningstagere, de giver disse forandrings beslutningstagere til at motivere masserne til at deltage aktivt i forandringsprocessen. De videreudvikler støttesystemer i form af finansierere og sociale iværksætterkilder, der ville bringe strategiske ændringer i enkeltpersoners liv.

Sociale iværksættere fokuserer på at udvikle et lige og retfærdigt samfund ved at yde økonomisk og social sikkerhed til samfundets medlemmer, ved at give dem muligheder for levebrød og ved at hæve befolkningens levestandard. De indfører politiske ændringer gennem effektiv beslutningstagning til forbedring af samfundet ved at give dem problemløsningsmodeller. De arbejder ikke kun for økonomisk fortjeneste, men investerer overskydende fortjeneste for at skabe sociale og økonomiske aktiver og sociale iværksætterressourcer for samfundet. De fungerer som rollemodeller for at motivere de unge til at iværksætte handlinger for at bringe positive sociale forandringer i samfundet. De sociale iværksættere adresserer globale problemer som fattigdom, arbejdsløshed, ulighed mellem kønnene, utilstrækkelig uddannelse og sundhedsfaciliteter og -politikker, ineffektiv regeringsførelse og så videre. De skaber en global platform for ligesindede, der arbejder som team for at bekæmpe disse spørgsmål.

Anbefalede artikler

Her er nogle artikler, der hjælper dig med at få flere detaljer om det sociale iværksætteri, så bare gå gennem linket.

 1. 12 vigtige ting ved at blive succesfuld iværksætter
 2. Virksomhedsentreprenørskab kontra socialt iværksætteri
 3. Undgå 10 iværksættergruver - skadelige for erhvervslivet
 4. 10 trin for at være en succesrig kvindevirksomhed (træk, citater)
 5. 10 Produktive vaner hos unge iværksættere