Introduktion af Ruby-kommandoer

1. Hvad er Ruby?

Ruby er et open source-programmeringssprog. Det fortolkes såvel som objektorienteret. Ruby blev skabt af Yukihiro Matsumoto. Ruby er opkaldt efter en ædelsten, og derfor oprettede skaberen det som juvelen i programmeringssprog. her vil vi diskutere de forskellige typer af Ruby-kommandoer.

Designet af Ruby tager følgende faktorer med i betragtning - Enkelhed, ekstensivitet, komplethed og bærbarhed. Ruby fungerer på de fleste UNIX-baserede platforme. En stor del af Ruby er bygget på Linux. Ruby fungerer også på almindelige platforme som Windows, DOS, Mac osv.

B asic Ruby-kommandoer

1. Enkel kommando til at udskrive en streng i Ruby

#!/usr/bin/ruby –w
puts “Hello, Ruby!”

2. Enkel kommando til at udskrive flere linjestreng ved hjælp af EOF

#!/usr/bin/ruby –w
print < Multiple line string.
First wayEOF
print <<"EOF"; # same as above
Multiple line string.
Second way
EOF
#!/usr/bin/ruby –w
print < Multiple line string.
First wayEOF
print <<"EOF"; # same as above
Multiple line string.
Second way
EOF

3. Enkel kommando til udskrivning af flere linjestreng ved at bruge udføre en kommando

#!/usr/bin/ruby –w
print <<`EOC` # execute commands
echo First Statement
echo Second Statement
EOC

4. Enkel kommando til udskrivning af flere linjestreng ved stabling.

#!/usr/bin/ruby –w
print <<"a", <<"b" # you can stack them
I said foo.
a
I said bar.
b

5. Ruby BEGIN-erklæring

#!/usr/bin/ruby
puts "This statement comes later"
BEGIN (
puts "This statement will be printed in the beginning"
)

6. Ruby END-erklæring

#!/usr/bin/ruby
puts "This is main body"
END (
puts "This block executes in the end"
)
BEGIN (
puts "This block executes in the beginning"
)

7. Ruby enkeltlinjekommentar

#!/usr/bin/ruby
# This is a single line comment.
uts "This is not a comment" # This is again a single line
comment.

8. Ruby kommentar til flere linjer

#!/usr/bin/ruby=begin
This is a multiple line comment.=end
puts "This is not a comment" # This is a single line comment.

9. Medlemsfunktion i Ruby Class. Oprettelse af et objekt og opkald til en metode.

#!/usr/bin/ruby
class Demo
def testmethod
puts "Hello World!"
end
end
# Now using above class to create objects
object = Demo.new
object.testmethod

10. Globale variabler i rubin

#!/usr/bin/ruby
$globalvariable=123
class FirstClass
def printglobal
puts "Global variable in FirstClass is #$globalvariable"
end
end
class SecondClass
def printglobal
puts "Global variable in SecondClass is #$globalvariable
end
end
class1obj = FirstClass.new
class1obj.printglobal
class2obj = SecondClass.new
class2obj.printglobal

Mellemkommandoer

1. HV … ELSE i Ruby

#!/usr/bin/ruby
x = 1
if x > 2
puts "x is greater than 2"
elsif x <= 2 and x!=0
puts "x is 1"
else
puts "I can't guess the number"
end

2. Sag i Ruby

<#!/usr/bin/ruby
$age = 17
case $age
when 0 .. 17
puts "Not eligible to vote"
when > 17
puts "Eligible to vote"
else
puts "incorrect age"
end


3. Sløjfer i Ruby

 • 3.1. Mens løkken

#!/usr/bin/ruby
$i = 0
$num = 10
while $i <
$num do
puts("Inside the loop i = #$i" )
$i = $i + 1
end

 • 3.2. Indtil Loop

#!/usr/bin/ruby
$i = 0
$num = 4
until $i > $num do
puts("Inside the loop i = #$i" )
$i = $i + 1;
end

 • 3.3. For Loop

#!/usr/bin/ruby
for i in 0..9
puts "Local variable value is #(i)"
end

 • 3.4. Break Statement

#!/usr/bin/ruby
for i in 0..5
if i > 3 then
break
end puts "Local variable is #(i)"
end

 • 3.5. Næste erklæring

#!/usr/bin/ruby
for i in 0..10
if i < 6 then
next
end
puts "Local variable is #(i)"
end

4. Syntaks af metode i Ruby

#!/usr/bin/ruby
def test(a1 = "Noodles", a2 = "Pasta")
puts "The food is #(a1)"
puts "The food is #(a2)"
end
test "Burger", "Pizza"
test

5. Returneringserklæring i Ruby

#!/usr/bin/ruby
def testreturn
a = 10
b = 20
c = 30
return a, b, c
endvar1 = testreturn
puts var1

6. Parameteriseret metode i Ruby

#!/usr/bin/ruby
def sample (*testparam)
puts "The number of parameters are #( testparam.length)"
for i in 0… testparam.length
puts "The parameters are #(testparam(i))"
end
end
sample "Hello", "123", "ABC", "Programming"
sample "World", "456", "Ruby"

7. Implementeringsblok ved hjælp af udbytteopgørelse

#!/usr/bin/ruby
def test
yield
end
test( puts "Hello world")

8. BEGIN- og END-blokke i Ruby

#!/usr/bin/ruby
BEGIN ( # BEGIN block code
puts "BEGIN code block"
)
END (
# END block code
puts "END code block"
)
# MAIN block code
puts "MAIN code block"

9. Strengekspressionssubstitution i Ruby

#!/usr/bin/ruby
a, b, c = 1, 2, 3
puts "The value of a is #( a )."
puts "The sum of b and c is #( b + c )."
puts "The average is #( (a + b + c)/3 )."

10. Oprettelse af array i Ruby

#!/usr/bin/ruby
names = Array.new(10)
puts names.size # returns 10
puts names.length # returns 10

Avancerede Ruby-kommandoer

1. Getter og Setter metoder i Ruby

#!/usr/bin/ruby -w
# defining a class
class Box
# constructor method
def initialize(l, b, h)
@length, @width, @height = l, b, h
end
# accessor methods
def printLength
@length
end
def printBreadth
@breadth
end
def printHeight
@height
end
end
# create
an object
box = Box.new(10, 30, 40)
# use accessor methods
l = box.printLength()
b = box.printBreadth()
h = box.printHeight()
puts "Box Length : #(l)"
puts "Box Breadth : #(b)"
puts “Box Height : #(h)”

2. Skrivning af fælles gateway-interface-scripts vha. Ruby

#!/usr/bin/ruby
require 'cgi'
cgi = CGI.new
puts cgi.header
puts "This is a test
"

3. Socket-programmering ved hjælp af Ruby

 • 3.1. Et simpelt eksempel på en server, der bruger Ruby

require 'socket' # Get sockets from stdlib
server = TCPServer.open(8090) # listen on port 8090
loop ( # Running the server infinitely
client = server.accept # Connecting client wait time
client.puts(Time.now.ctime) # send time to client
client.puts "Closing the connection!"
client.close # Client disconnect
)

 • 3.2. Et simpelt eksempel på en klient, der bruger Ruby

require 'socket' # Get socket from stdlib
hostname = 'localhost' # Set hostname
port = 8090 # Set portsock = TCPSocket.open(hostname, port)
while line = sock.gets # Read lines from the socket
puts line.chop # print with platform line terminator
end
sock.close # Socket closing

4. Multithreading-eksempel i Ruby

#!/usr/bin/ruby
def function1
i = 0
while i<=2
puts "function1 at: #(Time.now)"
sleep(2) i = i+1
end
end
def function2
j = 0
while j<=2
puts "function2 at: #(Time.now)"
sleep(1)
j = j+1
end
end
puts "Started At #(Time.now)"
t1 = Thread.new(function1())
t2 = Thread.new(function2())
t1.join
t2.join
puts "End at #(Time.now)"

Tip og tricks til at bruge Ruby-kommandoer

Da der arbejdes med ethvert programmeringssprog, det kræver viden og vilje til at opgradere, er denne sag ingen undtagelse. Brug af de grundlæggende kommandoer og øvelse og mestring af kommandoerne er nøglen til at mestre dette smukke sprog.

Konklusion - Ruby-kommandoer

Ruby-kommando er et gratis og open source-programmeringssprog; den er fleksibel og er funktionsrig. Som navnet antyder, er rubin faktisk et juvelsprog, der kommer til en meget lav indgangsomkostning. Dets plug and play-kapacitet og også let læsbare syntaks gør det meget brugervenligt. Det er avanceret scripting-facilitet opsummerer også dets popularitet.

Anbefalede artikler

Dette har været en guide til Ruby-kommandoer. Her har vi drøftet grundlæggende Ruby-kommandoer og nogle Advance Ruby-kommandoer. Du kan også se på den følgende artikel for at lære mere.

 1. Sådan bruges selen-kommandoer?
 2. Top-mest gnistkommandoer
 3. HBase-kommandoer
 4. Hvordan bruges Tableau-kommandoer?
 5. Socket-programmering i Python

Kategori: