IKKE i Excel

NOT-funktion er en indbygget funktion, der er kategoriseret under den logiske funktion, den logiske funktion fungerer under en logisk test. Det kaldes også boolsk logik eller funktion. Booleske funktioner bruges oftest sammen med eller i forbindelse med andre funktioner, specifikt sammen med betingede testfunktioner (“IF '' FUNCTION), til at oprette formler, der kan evaluere flere parametre eller kriterier og producere ønskede resultater afhængigt af disse kriterier. Det bruges som en individuel funktion eller som en del af formlen sammen med andre excel-funktioner i en celle. EG med funktionen AND, IF & OR. Det returnerer den modsatte værdi af en given logisk værdi i formlen, IKKE funktion bruges til at vende en logisk værdi. Hvis argumentet er FALSE, returneres sandt og omvendt.

Bemærk: Brug IKKE-funktionen, når du vil sikre dig, at en værdi ikke er lig med en specifik eller bestemt værdi

Det er en regnearkfunktion, den bruges også som en del af formlen i en celle sammen med anden excel-funktion

  • Hvis den gives med værdien SAND, returnerer funktionen Ikke FALSE
  • Hvis den gives med værdien FALSE, returnerer funktionen Ikke SAND

IKKE formel i Excel

Nedenfor er NOT formlen i Excel:

= IKKE (logisk) logisk - En værdi, der kan evalueres til SAND eller FALSE

Den eneste parameter i NOT-funktionen er en logisk værdi.

Den logiske test eller argument kan enten indtastes direkte, eller det kan indtastes som en henvisning til en celle, der indeholder en logisk værdi, og den returnerer altid kun den boolske værdi ("SAND" ELLER "FALSE").

Hvordan bruges NOT-funktionen i Excel?

IKKE Funktion i Excel er meget enkel og let at bruge. Lad os nu se, hvordan man IKKE fungerer i excel ved hjælp af nogle eksempler.

Du kan downloade denne NOT-funktion Excel-skabelon her - IKKE funktion Excel-skabelon

Eksempel 1 - Excel NOT-funktion

Her udføres en logisk test på det givne sæt værdier (Student score) ved hjælp af funktionen IKKE. Kontroller her, hvilken værdi der er større end eller lig med 50 .

I tabellen har vi 2 kolonner, den første kolonne indeholder student score og den anden kolonne er den logiske test kolonne, hvor IKKE funktion udføres

Resultat: Det returnerer den modsatte værdi, hvis værdien er større end eller lig med 50, så vil den returnere FALSE, og hvis den mindre end eller lig med 50, vil den returnere SAND som output.

Resultatet bliver som vist nedenfor:

Eksempel 2 - Brug af NOT-funktion med ISBLANK

logisk test udføres på H5 & H6-cellerne ved at bruge NOT-funktionen sammen med ISBLANK-funktionen, her vil man kontrollere, om celler H5 & H6 er blanke ELLER ikke bruge NOT-funktionen sammen med ISBLANK i excel

OUTPUT vil være SAND.

Eksempel 3 - IKKE Funktion sammen med “IF” og “ELLER” -funktion

Her udføres farvekontrol for bilerne i nedenstående tabel ved at bruge IKKE-funktion sammen med “if” og “eller” funktion

Her skal vi sortere farve “HVID” eller “RØD” fra det givne datasæt

= IF (IKKE (ELLER (H11 = ”RØD”, H11 = ”HVID”)), ”x”, ””) formlen bruges

Denne logiske tilstand anvendes på en farvesøjle, der indeholder en bil med farve "RØD" eller "HVID",

hvis betingelsen er sand, vil den returnere tom som output,

hvis ikke sandt, returnerer det x som output

Eksempel 4 - VÆRDI! Fejl

Det opstår, når det medfølgende argument ikke er en logisk eller numerisk værdi.

Antag, hvis vi giver et interval i det logiske argument

Valgte området C22: D22 i det logiske argument dvs. = IKKE (C22: D22)

en funktion returnerer en #VALUE-fejl, fordi NOT-funktion ikke tillader noget interval og kun kan tage en logisk test eller et argument eller en betingelse.

Eksempel # 5 - IKKE Funktion for en tom celle eller tom eller “0”

En tom celle eller tom eller “0” behandles som falske, derfor returnerer “IKKE” funktionen SAND

Her i cellen "I23" er den gemte værdi "0". Antag, at hvis jeg anvender "IKKE" -funktion med logisk argument eller værdi som "0" eller "I23", vil output være SAND.

Eksempel # 6 - IKKE funktion til decimaler

Når værdien er decimal i en celle

Antag, at hvis vi tager argumentet som decimaler, dvs. antager, at hvis jeg anvender “IKKE” -funktion med logisk argument eller værdi som “225.25” eller “c27”, vil output være FALSE

Eksempel 7 - IKKE funktion til negativt nummer

Når værdien er et negativt tal i en celle

Antag, at hvis vi tager argumentet som et negativt tal, dvs. antag, at hvis jeg anvender "IKKE" -funktion med logisk argument eller værdi som "-4" eller "H27", vil output være FALSE

Eksempel 8 - Når værdien eller referencen er boolsk input i funktionen IKKE

Når værdien eller referencen er boolsk indgang ("SAND" ELLER "FALSE") i en celle.

Her i cellen "C31" er den gemte værdi "SAND", antag, at hvis jeg anvender "IKKE" -funktion med logisk argument eller værdi som "C31" eller "SAND", vil output være FALSE. Det vil være omvendt, hvis det logiske argument er “FALSE”, dvs. funktionen IKKE returnerer “SAND” som output

Anbefalede artikler

Dette har været en guide til IKKE funktion. Her diskuterer vi NOT formlen, og hvordan man IKKE bruger funktion sammen med praktiske eksempler og downloadbare excel skabeloner. Du kan også gennemgå vores andre foreslåede artikler -

  1. 20 Microsoft Excel-genveje
  2. Sådan bruges Excel FV-funktion?
  3. Brug af LOOKUP-funktion i Excel
  4. Hvordan bruges Microsoft Excel-færdigheder?

Kategori: