QUOTIENT-funktion i Excel (indholdsfortegnelse)

 • KVOTIENT i Excel
 • KVOTIENT Formel i Excel
 • Hvordan bruges QUOTIENT-funktion i Excel?

Kvotient i Excel

I Microsoft Excel er QUOTIENT en indbygget funktion, der oftest bruges i den matematiske formulering, der normalt returnerer heltalets del af divisionen, hvor vi har brug for både tæller og nævner for at anvende den.

Forskel mellem Division Operator og QUOTIENT Funktion i excel

I excel almindeligvis bruger vi divisionsoperatørens forreste skråstreg (/), hvor denne divisionsoperatør returnerer det samme KVOTIENT, når der er en påmindelse efter divisionsnummer, dette klodsskilt fremad skråstreg (/) returnerer decimaltallet, mens QUOTIENT-funktionen kun returnerer heltalet del og ikke decimalnummer. For eksempel 1055/190 får vi output som 5.553, mens hvis vi bruger det samme nummer ved at anvende Quotient-funktion = QUOTIENT (1055, 190), får vi output som 5.

I Microsoft Excel er QUOTIENT indbygget funktion kategoriseret under MATH / TRIG- gruppen, hvor vi kan finde den under formelmenuen, der er vist nedenfor.

KVOTIENT Formel i Excel

Nedenfor er QUOTIENT-formlen i Excel:

QUOTIENT-formlen i Excel har to argumenter:

 • Tæller: Dette er udbytte med en heltalværdi.
 • Nævner: Dette er en divisor med en heltalværdi.

Hvordan bruges QUOTIENT-funktion i Excel?

QUOTIENT i Excel er meget enkel og let at bruge. Lad os forstå, hvordan QUOTIENT fungerer i Excel ved hjælp af et QUOTIENT-formeleksempel.

Du kan downloade denne QUOTIENT-funktion Excel-skabelon her - QUOTIENT-funktion Excel-skabelon

Eksempel 1 - Brug af QUOTIENT-funktionen

I dette eksempel vil vi se, hvordan man anvender QUOTIENT-funktion i Excel ved hjælp af de enkle tal.

Overvej nedenstående eksempel, der viser nogle tilfældige tal, der er vist nedenfor.

Nu skal vi anvende QUOTIENT-funktionen i Excel ved at følge nedenstående trin.

 • Klik først på cellenavnet QUOTIENT i kolonne C2 .

 • Anvend QUOTIENT-formlen som vist nedenfor = QUOTIENT (A2, B2), hvor A2 er tæller og B2 er nævneren.

 • I nedenstående skærmbillede har vi valgt kolonnen A2 og B2, der betyder A2 / B2, der giver output som 4, som er vist nedenfor.

 • Træk formlen ned til alle cellerne, så vi får det følgende outputresultat som følger.

I ovenstående resultat kan vi se, at vi fik KVOTIENTET for de ovennævnte numre, hvor vi kan kontrollere det manuelt ved at anvende formen for skråstreg (/) som = A2 / B2, som giver os den samme output.

Eksempel 2 - Brug af divisionsoperatør (/) og kvotientfunktion

I dette eksempel ser vi forskellen mellem divisionsoperatøren og QUOTIENT-funktionen i Excel med nedenstående eksempler. Overvej nedenstående eksempel, der viser et antal slik og børn, hvor vi er nødt til at beregne, hvor mange slik hvert barn får.

Vi bruger både divisionsoperatøren og QUOTIENT funktionen til at finde ud af det nøjagtige resultat i excel ved at følge nedenstående resultat.

 • Vælg først cellen C2 .

 • Anvend divisionsformlen som = A2 / B2 .

 • Her brugte vi divisionsoperatøren som A2 / B2, hvilket betyder 1055/190, hvilket giver os output som 5.553 i decimaler som vist i nedenstående skærmbillede.

 • Træk nu formlen for alle cellerne ned, så vi får output som følger.

Her i ovenstående resultat kan vi se, at divisionsoperatøren beregner resultatet med decimaler, fordi når der er en påmindelse efter divisionsnummer, returnerer dette skiltegn fremad skråstreg (/) decimalnummeret, hvor det vil skabe en stor forvirring, hvor meget slik nøjagtigt hvert barn får. For at fjerne denne forvirring kan vi anvende QUOTIENT-funktionen i Excel ved at følge nedenstående trin.

 • Vælg først cellen D2.
 • Anvend QUOTIENT-funktionen som = QUOTIENT (A2, B2)

 • Her i ovenstående skærmbillede har vi brugt Candy som tælleren og Børn som nævneren som = KVOTIENT (1055.190), hvilket giver os output fra heltalværdien 5, som er vist nedenfor.

 • Træk nu QUOTIENT-formlen ned for alle celler for at få den nøjagtige output, der vises som resultatet i nedenstående skærmbillede.

I ovenstående skærmbillede kan vi se forskellen mellem divisionsoperatøren, der viser resultatet i decimaler, mens QUOTIENT-funktionen returnerer heltalværdien.

Nu kan vi komme til den konklusion, at hvert barn får hvor mange slik. Lad os for eksempel tage den første figur 1055 slik og 190 børn. Så ud af 190 børn får hvert barn 5 slik med det rette resultat.

Eksempel # 3 - Brug af QUOTIENT Funktion til at returnere heltal

I dette eksempel skal vi se, hvordan QUOTIENT-funktionen fungerer i excel, hvis vi leverer nogen tom værdi eller streng i funktionen.

Lad os overveje nedenstående eksempel, der viser tilfældige tal, der er vist nedenfor.

Nu kan vi se, at kolonne B indeholder heltalværdier og også nogle specialtegn. Lad os anvende QUOTIENT-funktionen i Excel for at kontrollere resultatet ved at følge nedenstående trin.

 • Vælg først cellen C2 .

 • Anvend QUOTIENT-formlen som = QUOTIENT (A2, B2).

 • Her har vi anvendt QUOTIENT-funktionen 15o som tælleren og 5 som nævneren, der returnerer KVOTIENTET af 30, som er vist nedenfor.

 • Træk nu QUOTIENT-formlen ned til alle cellerne, så vi får følgende output som følger.

I ovenstående skærmbillede kan vi se, at DIV-fejl i kolonne C5, fordi hvis de medfølgende argumenter ikke er en heltalværdi, returnerer QUOTIENT-funktionen en DIV-fejl, og det samme sker i ovenstående resultat, fordi nævneren er nul (0) og derudover kan vi se, at vi fik VALUE-fejl i C6-kolonne, fordi det medfølgende argument ikke er et heltal, og det indeholder specialtegn, at grunden QUOTIENT-funktionen har returneret VALUE-fejl i ovenstående resultat.

Vi kan slippe af med de ovennævnte fejl ved at bruge if-sætningen i QUOTIENT Excel-funktion ved at anvende nedenstående formel:

= IF (ISERROR (QUOTIENT (A2, B2)), ””, QUOTIENT (A2, B2))

I ovenstående formel har vi anvendt, hvis udsagn sammen med ISERROR-funktion, som vil kontrollere, om værdien er en fejl (# N / A, # VALUE, # DIV / 0, # NUM) og returnerer Sande eller FALSE.

I ovennævnte formel har vi brugt KVANTIENT inde i ISERROR, som vil kontrollere for fejl, hvis der findes nogen, og vil returnere det blanke output, fordi vi anvendte dobbeltcitater efter QUOTIENT-funktionen for at returnere tom output. Derfor får vi en tom output, uanset hvor der er en fejl.

 • Lad os nu anvende den samme formel i ovenstående eksempel, som er vist nedenfor.

 • Resultatet bliver som vist nedenfor:

 • Træk nu formlen ned til alle cellerne, så vi får nedenstående output. I det nedenstående resultat kan vi se, at efter anvendelse af formlen ikke har vi modtaget DIV og VALUE fejlen, der er vist nedenfor.

Ting at huske på QUOTIENT i Excel

 • QUOTIENT indbygget funktion i Excel returnerer en # DIV / 0! Fejl, hvis den medfølgende nævnerværdi er tom.
 • Når du bruger QUOTIENT i Excel, skal du sikre dig, at vi kun bruger heltalværdier.
 • I QUOTIENT Excel-funktion, hvis den leverede værdi ikke er en heltalværdi .i .e, hvis vi anvender streng QUOTIENT-funktion, vil den kaste en #VALUE! Værdifejl.

Anbefalede artikler

Dette har været en guide til QUOTIENT i Excel. Her diskuterer vi QUOTIENT-formlen, og hvordan man bruger QUOTIENT-funktion i Excel med eksempler og downloadbar excel-skabelon. Du kan også se på disse nyttige funktioner i excel -

 1. Sådan foretages subtraktion i Excel
 2. Brug af SUM-funktionen i Excel
 3. Brug af ISERROR-funktion i Excel
 4. AGGREGATE-funktion i Excel

Kategori: