Introduktion til SAS-kommandoer

SAS fulde form er det statistiske analysesystem. Det blev leveret af SAS Institute i år 1970. Det er den software, der bruges til at udføre den statistiske analyse, tegne grafik og præsentere dataene. I dette er der to kategorier til at præsentere og analysere de data, der er DATA-trin og PROC-trin. DATA-trin bruges hovedsageligt til levering af datastyring som læsning af data, datatransformation og oprettelse eller fjernelse af variabler. PROC-trin, der bruges til at udføre den brede variation på dataene. Der er forskellige SAS-kommandoer til rådighed for at opnå præsentation og analyse af data.

Grundlæggende SAS-kommandoer

 1. Proc-udskrivning: Det bruges til at se SAS-datafil i outputvinduet.

Eksempel:

proc udskrivningsdata = karakterer;

Løb;

 1. Proc-indhold : Det bruges til at kontrollere indholdet af SAS Command-datafilen i outputvinduet

Eksempel:

proc indholdsdata = karakterer;

Løb;

 1. Proc betyder: Det bruges til at se de grundlæggende statistikker over data. Det giver værdien af ​​middelværdien, maks og min for de numeriske værdier eller variabler.

Eksempel:

proc betyder data = karakterer;

Løb;

 1. Proc Freq : Det bruges til at analysere dataene og hyppigheden af ​​de oprettede variabler og til tabeller

Eksempel:

proc freq data = karakterer;

Løb;

Eksempel :

proc freq data = karakterer;

Tabeller a * b;

Løb;

 1. Proc-sortering : Det bruges til at sortere SAS-datafilen.

Eksempel :

proc sorteringsdata = Gardes; Out = navn efter navn;

Løb;

 1. Proc reg : Det bruges til en af ​​de generelle procedurer til SAS regressionsanalyse.

Eksempel:

proc reg data = karakterer;

Løb;

 1. Proc gplot : Det bruges til at plotte de to værdier eller mere på akser.

Eksempel :

proc gplot data = karakterer;

Plot a * b;

a = lodret akse

b = vandret akse;

Løb;

 1. PROC transponere : Det bruges til at konvertere rækker til kolonner i datasættet.

Eksempel:

proc transponere data = Karakterer ud = felt;

Ved navn; var resultat; id col;

Løb;

 1. Proc Gchart: Det bruges til at oprette cirkeldiagram histogram.

Eksempel:

proc Gchart data = karakterer;

Vbar alder;

Løb;

 1. Proc-rapport: Den bruges til at oprette rapporten fra datasættet.

Eksempel:

proc rapport data = karakterer;

Kolonne A;

Definer A / display;

Løb;

Mellemliggende SAS-kommandoer

 1. Libnavn : Det bruges til at oprette SAS Commands-biblioteket.

Eksempel :

Libbenavn NewLib 'C: \ Karakterer;

 1. Filnavn: Det bruges til at specificere den eksterne datafil.

Eksempel:

Filnavn AName 'C: \ Karakterer;

 1. Infile : Det er udsagnet, der bruges til at læse en ekstern datafil.

Eksempel:

Filnavn AName 'C: \ Karakterer;

DATA SAS;

INPUT AB;

Infile AName;

Løb;

 1. Hvis-derefter: Det er det udsagn, der bruges til at udføre forskellige funktioner.

Eksempel :

DATA AB;

HVIS A> B, er meddelelsen = 'A større';

Anden meddelelse = 'B er større';

Løb;

 1. Behold : Det er det udsagn, der bruges til at bevare den variabel, der kræves i datasættet.

Eksempel :

Data Ny;

SET version;

Behold navn årspris;

Løb;

 1. Label : Det er en funktion at ændre etiketten på variablen.

Eksempel :

Data ABC;

Etikettekst “Hej, verden”;

Løb;

 1. Længde : Det bruges til at ændre variablen.

Eksempel :

Data ABC;

Længde tekst $ 10;

Løb;

 1. Format : Det bruges til at ændre formatet på variablen.

Eksempel:

Data ABC;

Format dato yymmdd10 .;

Løb;

 1. Input : Det bruges til at konvertere tegnværdien til en numerisk værdi.

Eksempel:

Data ABC;

A = “10”;

B = input (a, bedst.);

Løb;

 1. Log : Det bruges til at konvertere den numeriske værdi til en logaritme.

Eksempel:

Data ABC;

A = 10;

B = log (a);

Løb;

Avancerede SAS-kommandoer

 1. Gennemsnit, Min og Maks : Det bruges til at beregne middel-, minimums- og maksimumsættet af numeriske værdier.

Eksempel:

Data Mathdata;

A = 10;

B = 20;

C = middel (a, b);

D = Min (a, b);

E = Max (a, b);

Løb;

 1. Omdøb : Disse SAS-kommandoer bruges til at omdøbe variablen.

Eksempel :

Datatematematik;

A = 20;

Omdøb a = b;

Løb;

 1. Kvadratrod / kvadrat : Det bruges til at beregne kvadrat- og kvadratroten af ​​den numeriske værdi.

Eksempel :

Datatematematik;

A = 4;

Firkant = a ** 2;

Sqroot = a ** (1/2);

Løb;

 1. Matematiske funktioner: At udføre grundlæggende matematiske funktioner.

Eksempel:

Datatematematik;

Sæt matematik;

Pris = sum (af P1, P2);

Diff = D1 - D2;

M = M1 * M2;

Div = Div1 / Div2;

Løb;

 1. Substr : Det bruges til at hente den delvise tekst fra tekstværdien.

Eksempel :

Data Mathdata;

Tekst = “Hej Verden”;

Tekst1 = substrat (tekst, 6, 2);

Løb;

 1. Input- og datalinjeerklæring: Det bruges til at oprette datasættet med specificeret indhold.

Eksempel:

DATA ABC;

Input ABC;

datalinier;

1 2 3

4 6 9

;

Løb;

 1. Flet : Det bruges til at flette flere datasæt til et.

Eksempel :

Data ABC;

Flet navn John;

Ved ID;

Tips og tricks til brug af SAS-kommandoer

 • Tænk inden programmeringen, kontroller alle de kriterier, der skal dækkes.
 • Hold det simpelt.
 • Gør datasættene lettere at forstå ved at placere de data, du har brug for, hjælper med at spare på diskpladsen.
 • Brug funktioner til datakonvertering.
 • Undgå uendelighed betyder opdeling med nul.
 • Brug Null, når du ikke har brug for at oprette datasættet.
 • Tildel den konstante værdi til en variabel i beholdningsopgørelsen.
 • Brug NoEquals indstillingen til sortering, som hjælper med at spare tid og hukommelse.

Konklusion - SAS kommandoer

Alle har sin egen måde at nå slutresultatet på, disse kan være ens eller forskellige for de forskellige mennesker. Der er mange måder at finde et resultat på, og mens man bruger SAS Commands-softwaren, kan man muligvis få mange måder at opnå det samme resultat på forskellige måder. Det er blevet observeret, at mere du lærer og mere du gennemgår dokumentationen af ​​SAS-kommandoer, jo mere fordel får du ved at opnå resultater og hjælp på lang sigt.

Ovennævnte SAS-kommandoer bruges hovedsageligt i SAS-softwareprogrammering. Tingene er hovedsageligt dækket omkring DATA og PROC. Det er et nemt værktøj eller software at bruge, og således at SAS-kommandoer, der er enkle at skrive betyder, at man skriver kommandoerne på simpelt engelsk, som du allerede har set ovenstående kommandoer. Det er let at bruge, lære og skrive.

Anbefalede artikler

Dette har været en guide til SAS-kommandoer. Her har vi drøftet såvel basale som avancerede SAS-kommandoer og nogle umiddelbare SAS-kommandoer. Du kan også se på den følgende artikel for at lære mere -

 1. Anvendelser af Tableau-kommandoer
 2. Sådan bruges HBase-kommandoer
 3. Anvendelser af MongoDB-kommandoer
 4. Betydningen af ​​svinekommandoer

Kategori: