Forskel mellem løbende konto vs kapital konto

Løbende konto: Løbende konto repræsenterer hovedsagelig indstrømning og udstrømning af varer og tjenester i økonomien. Det nedbrydes yderligere til fire underkonti. En løbende konto er en af ​​komponenterne i BOP, der handler med handel med 'varer' og 'tjenester' i et land med et andet. Kapitalkonto: Kapitalkonto repræsenterer tilstrømningen og udstrømningen af ​​kapital i økonomien foretaget af offentlige og private enheder. Den viser hovedsageligt de udenlandske investeringer i indenlandske enheder og indenlandske investeringer foretaget i udenlandske enheder.

Oversigt

Globalisering af verdensøkonomier har hjulpet lande med at udvide deres handel, investeringer og risiko. Verdensøkonomier er blevet sammenkoblet, hvor et lands vækst / tilbagegang påvirker et andet. For at måle udviklingen i handel og investeringer opretholder centralbanker et dobbelt indgangs bogføringssystem kaldet ' Betalingsbalance. En betalingsbalance (BOP) kan typisk sammenfattes som en oversigt over økonomiske transaktioner i ethvert land med resten af ​​verden i en bestemt periode. BOP repræsenterer eksport og import af et land med dets handelspartnere, hvor et land, hvis eksport overstiger sin import, kategoriseres som 'Balance for betalingsoverskud'. På den anden side siges et land, der importerer mere end det eksporterer, at være under underskud. BOP giver et nøjagtigt billede af et lands makroøkonomiske forhold og dets langsigtede vækstmuligheder.

De vigtigste komponenter i Nuværende konto er:

 1. Varevarehandel : Den består af alle fremstillede varer, råvarer, der købes fra eller sælges til andre lande.
 2. Tjenester : Tjenester består af alle de usynlige tjenester, som et land leverer eller modtager fra andre lande. Det inkluderer hovedsageligt turisme, transport, ingeniørvirksomhed, ledelsesrådgivning, regnskabsføring og juridiske tjenester.
 3. Indkomstindtægter: Det består af alle indtægter, der stammer fra ejerskab af aktiver i udlandet, såsom udbytte og renteudbetalinger.
 4. Ensidige overførsler : Det repræsenterer overførsel af penge, som f.eks. Arbejdstageroverførsler fra udlandet til deres hjemland.

Hovedkomponenterne i Capital-kontoen er:

 1. Udenlandske direkte investeringer (FDI): Udenlandske enheds investeringer i de indenlandske virksomheder i form af joint ventures kaldes direkte udenlandske investeringer. Hvert land følger strenge processer til regulering af FDI'erne for at sikre korrekt kontrol og rentabilitet for indenlandske enheder.
 2. Udenlandsk porteføljeinvestering (FPI): FPI består af de investeringer, der foretages i finansielle aktiver såsom aktier, obligationer, gensidige fonde osv. I forbindelse med den indiske økonomi indbringer både FDI og FPI udenlandsk kapitalindstrømning til landet, hvilket resulterer i stærke efterspørgsel efter den indiske rupie.

Nuværende konto vs kapitalkontoinfografik

Nedenfor er de øverste 6 forskelle mellem Løbende Konto vs Kapitalkonto

Vigtige forskelle mellem løbende konto kontra kapital konto

Som vi allerede ved, er begge løbende konti kontra kapitalkonto nøglekomponenterne i betalingsbalancen, og begge løbende konti kontra kapitalkonto er forskellige. Lad os diskutere nogle af de vigtigste forskelle mellem løbende konto kontra hovedstadskonto.

 • Den løbende konto består af strømmen af ​​'varer og tjenester' i en økonomi, mens kapitalkontoen repræsenterer strømmen af ​​'kapital' i økonomien.
 • En løbende konto er et mål for handel i ethvert land og hjælper med at evaluere indstrømning og udstrømning af synlige varer og usynlige tjenester i økonomien. På den anden side er den løbende konto et mål for kapitalinvesteringer foretaget i økonomien og hjælper med at evaluere kilder og anvendelser af kapital.
 • Nøglekomponenterne på den løbende konto er handel med varer, tjenester, indkomstindtægter og ensidige overførsler. Mens kapitalregnskabet består af direkte udenlandske investeringer, udenlandske porteføljeinvesteringer og lån og forskud foretaget af et land til et andet land.
 • Den løbende konto viser landets nettoindkomstposition, mens kapitalkontoen repræsenterer ændringer i ejerskabet af et lands aktiver.
 • Et land siges at være en nettolångiver, hvis dets løbende kontosaldo er en positiv og nettolåntager, hvis dens løbende kontosaldo er negativ. På lignende måde betegnes det under kapitalregnskabet, hvis landets krav på resten af ​​verden er positive, det som en nettokreditgiver og nettogældner for omvendt.

Sammenligninger fra head-to-head mellem løbende konto kontra hovedstadskonto

Lad os se på sammenligningen mellem løbende konto kontra hovedstadskonto:

Grundlaget for sammenligning mellem løbende konto kontra kapitalkonto

Nuværende konto

Kapitalkonto

BetyderEn løbende konto er en af ​​komponenterne i BOP, der handler med handel med 'varer' og 'tjenester' i et land med et andetKapitalkontoen er en anden nøglekomponent i BOP, der beskæftiger sig med 'kapitalinvesteringer' og 'udgifter' i et land med et andet
ForanstaltningerDet måler tilstrømningen og udstrømningen af ​​'varer og tjenester' i økonomienDet måler tilstrømningen og udstrømningen af ​​'kapital' i økonomien
NøglekomponenterDe vigtigste komponenter i Løbende konto er 'Merchandise trade', 'Services' 'Indkomstindtægter' og 'unilaterale overførsler'De vigtigste komponenter i kapitalregnskabet er 'udenlandsk direkte investering (FDI)' og 'udenlandsk porteføljeinvestering (FPI)'
EvalueringDet hjælper investorerne i evalueringen af ​​"handelsoverskud" eller "handelsunderskud" i ethvert land "Det hjælper investorerne i at evaluere et lands nettoinvestering
PåvirkningerLøbende konto påvirker nettets indkomst og produktion i et landKapitalkonto påvirker et lands udenlandske aktiver og passiver
TransaktionLøbende konto omhandler indtægter og udbetalinger i 'kontante' og 'ikke-kapitalposter'Kapitalkonto omhandler kilder og anvendelse af 'kapital'

Konklusion

Både forskellen mellem en løbende konto kontra en hovedstadskonto hjælper med at evaluere det makroøkonomiske billede af et land, dets monetære og finanspolitikker og fremtidige vækstpotentiale. Mens den løbende konto måler indstrømningen af ​​varer og tjenester i en økonomi, måler kapitalkontoen på den anden side indstrømningen og udstrømningen af ​​kapital i økonomien.

Årsagen til, at investorer ser op til disse datapunkter, er den af ​​dens relevans for at måle et lands internationale handel og investeringer. Hvis landets løbende konto viser handelsoverskud, indikerer det, at landet har overskredet sin eksport mere end importen, hvilket resulterer i en styrkelse af dens valuta. Tilsvarende repræsenterer landets kapitalkonto 'Netkreditor', repræsenterer det, at landet ejer mere kapital / aktiver, end det skylder resten af ​​verden.

Investorerne opfatter økonomien i en dårlig tilstand Hvis dets kapitalkonto viser 'Handelsunderskud', betyder det, at landets import er mere end dens eksport. Tilsvarende siges landet at være en "nettolåntager", hvis det skylder mere kapital / aktiver, end det ejer.

Anbefalede artikler

Dette har været en guide til den største forskel mellem Løbende Konto vs Kapitalkonto. Her diskuterer vi også de nøgleforskelle på løbende konto vs hovedstadskonto med infografik og sammenligningstabel. Du kan også se på de følgende artikler for at lære mere -

 1. Bogholderi kontra regnskab
 2. Kortsigtet kontra langvarig kapitalgevinst
 3. Privat kapital mod venturekapital
 4. Udbytte mod kapitalgevinster Hvilken er bedre?