Lønformel (indholdsfortegnelse)

 • Lønformel
 • Eksempler på lønnsformel (med Excel-skabelon)
 • Lønformelberegner

Lønformel

Ordet løn er afledt af det romerske bogstav “salarium”, der blev givet til de romerske soldater i gamle tider ud over de lønninger, de havde ret til. Lønberegneren er virkelig nyttigt og vigtig til at beregne og kende medarbejdernes vækststatus og til at estimere de tilføjelser og fradrag, som arbejdsgiveren foretager i ens ansatsløn. Lønen består af forskellige komponenter, og der er forskel mellem den modtagne bruttoløn og den modtagne nettoløn. En medarbejderløn kan struktureres på følgende måde: -

 • Grundløn
 • Huslejeydelse
 • Transportgodtgørelse
 • FBP-godtgørelse
 • Lovpligtig bonus
 • Forsikringsfond
 • Indkomstskat
 • Forsikring

En formel til lønberegner er givet af:

Salary = Basic + HRA + Transport Allowance + FBP Allowance + Bonus – Provident Fund – Income Tax – Insurance

Lønskomponenten varierer også pr. Virksomhedens politik, nogle virksomheder foretager nogle fradrag bortset fra dette fradrag, mens nogle virksomheder ikke foretager visse fradrag i deres løn. I henhold til den indiske arbejdslovgivning opererer vi med omkostning efter selskabsmodel, hvor der er flest fradrag i en løn, hvis personen er ansat i en formel sektor, mens uformelle sektoransatte kan fjerne deres fulde lønkvote.

Eksempler på lønnsformel (med Excel-skabelon)

Lad os tage et eksempel for at forstå beregningen af ​​lønnen på en bedre måde.

Du kan downloade denne Excel-skabelon for løn her - Excel-skabelon for løn

Lønformel - eksempel # 1

Mr. X. har en løn som følgende lønkomponenter. Beregn bruttoløn og nettoløn for Mr. X.

Bruttoløn beregnes som:

 • Bruttoløn = 18.775 + 9.387 + 1.600 + 26.184 + 1.883
 • Bruttoløn = 57.829

Nettoløn beregnes som:

 • Nettoløn = 57.829 - (2.100 + 2.300)
 • Nettoløn = 57.829 - 4.400
 • Nettoløn = 53.429

Bruttoløn for Mr. X. er sammenlægningen af ​​grundlæggende, HRA, transportgodtgørelse, PBP-godtgørelse og lovpligtig bonus, der ligger på omkring 57.829, mens nettoløn beregnes som grundløn minus indkomstskat og forsyningsfond, der ligger på 53.429.

Lønformel - eksempel # 2

Beregn bruttoløn og nettoløn for følgende lønkomponenter.

Bruttoløn beregnes som:

 • Bruttoløn = 480.000 + 48.000 + 96.000 + 12.000 + 12.000 + 12.000
 • Bruttoløn = 660.000

Nettoløn beregnes som:

 • Nettoløn = 660.000 - (50.000 + 57.600)
 • Nettoløn = 660.000 - 107.600
 • Nettoløn = 552.400

Her beregnes grundlønnen som følger Grundløn + Kære-ydelse + HRA-godtgørelse + formidlingsgodtgørelse + underholdningsgodtgørelse + sygesikring her bruttoløn 660.000. Fradraget vil være indkomstskat og fortrolighedsfond, hvor nettolønnen ligger på omkring 552.400 .

Lønformel - eksempel # 3

Beregn bruttoløn og nettoløn for følgende lønkomponenter.

Bruttoløn beregnes som:

 • Bruttoløn = 432.000 + 43.200 + 86.400 + 10.800 + 10.800 + 10.800
 • Bruttoløn = 594.000

Nettoløn beregnes som:

 • Nettoløn = 594.000 - (45.000 + 51.840)
 • Nettoløn = 594.000 - 96.840
 • Nettoløn = 497.160

Her beregnes grundlønnen som følger Grundløn + Kære-ydelse + HRA-godtgørelse + formidlingsgodtgørelse + underholdningsgodtgørelse + sygesikring her bruttoløn 594.000. Fradraget vil være indkomstskat og fortrolighedsfond, hvor nettolønnen ligger på 497.160.

Forklaring

 • Grundløn - Grundløn er en enkeltes grundindkomst og er den grundløn, hvorigennem hele indkomstkomponenterne er afledt.
 • Boliglejeydelse - Er den godtgørelse, som en medarbejder får for hans / hendes hus- og lejeomkostninger. Generelt er det 50% eller mere af grundlønnen.
 • Transportgodtgørelse - Det er den godtgørelse, en medarbejder får for transport og pendling.
 • FBP-godtgørelse - Fleksibel ydelsesplan henviser til de supplerende fordele, som medarbejderen har ret til, såsom medicinsk, ltc, transport, osv.
 • Lovpligtig bonus - Bonus er generelt 8, 33% af medarbejderens løn, og den maksimale lovpligtige bonus, der er tilladt, er 20% af medarbejderens løn.

Fradrag

 • Provident Fund - Det er et fradrag, som enhver arbejdsgiver har brug for at fratrække i henhold til styringsloven.
 • Indkomstskat - Indkomstskat er fradragsberettiget pr. Indkomstskatteplader, der hersker i Indien.
 • Forsikring - Forsikring er fradragsberettiget i henhold til en medarbejders udpegning, medarbejderniveau og års erfaring.

Relevans og anvendelser af lønnsformler

Lønberegneren kan være af følgende anvendelse: -

 • Lønberegneren fortæller medarbejderen om væksten, og hvis der er noget fradrag, der ikke er klart for medarbejderen, kan han / hun søge hjælp fra personaleafdelingen for at få lønnen afklaret.
 • Lønberegneren fortæller også medarbejderen om hans / hendes status i virksomheden og afgør også, om medarbejderen er underbetalt eller overbetalt.
 • Lønberegneren er blevet nyttig i en virksomhed, når virksomheden planlægger og implementerer initiativet til reduktion af omkostninger til menneskelige ressourcer, lommeregneren kan være nyttig til beregning af lønninger og kompensationen til personalet og den øverste ledelse og kan hjælpe med at identificere roller der er for meget eller er overflødige.
 • Lommeregneren reducerer også arbejdsbyrden for den menneskelige ressourceafdeling, der skal beregne lønninger for forskellige personer på lønningsdagen.

Lønformelberegner

Du kan bruge følgende lønberegner

Grundlæggende
HRA
Transportgodtgørelse
FBP-godtgørelse
Bonus
Forsikringsfond
Indkomstskat
Forsikring
Lønformel

Lønformel = Grundlæggende + HRA + Transportgodtgørelse + FBP-godtgørelse + Bonus - Provident Fund - Indkomstskat - Forsikring
0 + 0 + 0 + 0 + 0 - 0 - 0 - 0 = 0

Anbefalede artikler

Dette har været en guide til lønnsformel. Her diskuterer vi, hvordan man beregner lønnen sammen med praktiske eksempler. Vi leverer også lønberegner med downloadbar excel-skabelon. Du kan også se på de følgende artikler for at lære mere -

 1. Hvordan beregnes mulighedsomkostninger?
 2. Formel for bidragsmarginal
 3. Beregning af variabel omkostning
 4. Formel for beholdt indtjening
 5. Indkomstopgørelse over bidrag