Solvensforholdsformel (indholdsfortegnelse)

 • Solvensforholdsformel
 • Eksempler på solvensforholdsformel (med Excel-skabelon)
 • Solvens Ratio Formula Calculator

Solvensforholdsformel

Her er solvensforholdsformlen -

Solvency Ratio = (Net Profit After Tax + Depreciation) / (Short Term Liability + Long Term Liability)

Eksempler på solvensforholdsformel (med Excel-skabelon)

Lad os tage et eksempel for at forstå beregningen af ​​solvensforholdsformlen på en bedre måde.

Du kan downloade denne solvensforholdsformel Excel-skabelon her - solvensforholdsformel Excel-skabelon

Eksempel 1

En ltd gav et overskud i regnskabsårets slutning efter skat på 10000. Virksomheden, der har et aktiv på Rs 10000. Afskrivningsrate, der gælder i henhold til selskabsretten, er 10% (Lineær metode). Langsigtet og kortvarigt ansvar er 50000. Fra ovenstående oplysninger beregnes solvensgraden.

Løsning:

Solvensforhold beregnes ved hjælp af nedenstående formel

Solvens Ratio = (Nettoresultat efter skat + afskrivning) / Samlet ansvar

 • Solvensforhold = (10000 + 1000) / 50000
 • Solvensforhold = 22%

Ovenstående forhold indikerer således, at virksomheden har et kort- og langvarigt ansvar over en periode. Solvensprocenten adskiller sig fra branche til industri, så solvensprocenten over 20 anses for at virksomheden er økonomisk sund. højere solvensforhold, der er godt for virksomheden, og vice versa.

Eksempel 2

Dmart har følgende oplysninger til rådighed for regnskabsårets udgang. Så beregn solvensforholdet fra nedenstående information. Afskrivningssatsen er 10%, brug den lineære metode til beregning af afskrivninger. Og skattesatsen er 30%.

Løsning:

Nettoresultat før skat beregnes som:

 • Nettoresultat før skat = 1, 60.000 - 90.000 - 40.000
 • Nettoresultat før skat = 30.000

Skattesatsen beregnes som:

 • Skattesats = 30.000 * 0, 3
 • Skattesats = 9.000

Nettoresultat efter skat beregnes som:

 • Resultat efter skat = 30.000 - 9.000
 • Resultat efter skat = 21.000

Langsigtede forpligtelser beregnes som:

 • Langsigtede forpligtelser = 20.000 + 18.000 + 39.000 + 9.000
 • Langsigtede forpligtelser = 86.000

Kortfristede forpligtelser beregnes som:

 • Kortfristede forpligtelser = 15.000 + 5.000 + 2.000 + 10.000 + 6.000 + 4.000 + 3.500
 • Kortfristede forpligtelser = 45.500

Afskrivning beregnes som:

 • Afskrivning = 1, 80.000 * 0, 1
 • Afskrivning = 18.000

Solvensforhold beregnes ved hjælp af nedenstående formel

Solvens Ratio = (Nettoresultat efter skat + afskrivning) / (Kortvarig ansvar + Langsigt ansvar)

 • Solvensforhold = (21.000 + 18.000) / (45.500 + 86.000)
 • Solvensforhold = 30%

Eksempel 3

Tata svamp har følgende oplysninger, skattesatsen er 35% og afskrivningssatsen er 10%. Beregn solvensforholdet for nedenstående information.

Løsning:

Nettoresultat før skat beregnes som:

 • Nettoresultat før skat = 1, 20.000 - 50.000 - 20.000
 • Nettoresultat før skat = 50.000

Skattesatsen beregnes som:

 • Skattesats = 50.000 * 0, 35
 • Skattesats = 17.500

Nettoresultat efter skat beregnes som:

 • Resultat efter skat = 50.000 - 17.500
 • Resultat efter skat = 32.500

Kortfristede forpligtelser beregnes som:

 • Kortfristede forpligtelser = 5.000 + 14.000 +16.500 +12.000 + 7.000
 • Kortfristede forpligtelser = 54.500

Langsigtede forpligtelser beregnes som:

 • Langsigtede forpligtelser = 20.000 + 15.000 + 8.000
 • Langsigtede forpligtelser = 43.000

Afskrivning beregnes som:

 • Afskrivning = 50.000 * 0, 1
 • Afskrivning = 5000

Solvensforhold beregnes ved hjælp af nedenstående formel

Solvens Ratio = (Nettoresultat efter skat + afskrivning) / (Kortvarig ansvar + Langsigt ansvar)

 • Solvensforhold = (32.500 + 5.000) / (54.500 + 43.000)
 • Solvensforhold = 38%

Forklaring af solvensforholdsformlen

Solvensprocent er en af ​​de kvantitative mål, der anvendes i finansieringen til at bedømme virksomhedens økonomiske helbred over en lang periode. Solvensprocent, som kreditor bruger til at kende et virksomheds evne til at betale deres kort- og langvarige ansvar. På finansområdet spiller solvensprocenten en meget vigtig rolle for at bedømme virksomhedens evne til at foretage betaling af deres langsigtede og korte sigt over en periode.

Solvensprocent indikerer dybest set, at et selskabs pengestrømme er tilstrækkelig til at betale sine forpligtelser og forpligtelser eller ej. Sænk solvensprocenten, der er flere chancer for, at virksomheden misligholder betaling af deres gæld, og omvendt. Det er altid gunstigt, hvis et selskab har en højere solvensgrad.

I solvensprocenten blev mange udtryk og beløb taget i betragtning ved beregningen. Solvensprocenten inkluderer nettoresultat efter skat og afskrivninger fra resultatopgørelsen samt langfristet og kortfristet forpligtelse fra balancen. Til beregning af afskrivninger skal vi tage det samlede aktiv fra balancen i betragtning.

Solvensgraden inkluderer tre trin til beregning. Det første trin er at beregne nettoresultatet for virksomheden efter at have ekskluderet alle udgifter og skatter. Det andet trin er at beregne afskrivninger på aktivet, og det sidste trin er at beregne kortfristet og langvarig forpligtelse. Solvensprocent er meget vigtig set ud fra en kreditor og en obligationsejer, der ønsker at investere i virksomheden ved at give kredit eller investere i obligationer, så solvensprocentformlen er meget vigtig for at kende virksomhedens kreditværdighed på lang sigt og hjælpe med at kende virksomhedens økonomiske stabilitet.

Relevans og anvendelser af solvensforholdsformlen

Solvensforhold har relevans i finansieringen. Solvensprocent, der har meget større betydning, fordi virksomhedens økonomiske sundhed er den største bekymring for hver enkelt virksomhed og virksomhed selv.

 • Solvensprocent, der har relevans inden for handel og finans.
 • For at kende en virksomheds økonomiske stabilitet
 • For at sikre det beløb, som kreditor investerer i form af kreditsalg til et selskab
 • For at sikre den obligationsejer, der gav kredit til virksomheden i veksling af renter.
 • Pengestrømme er tilstrækkelige til at betale forpligtelsen på lang sigt
 • At kende virksomhedens kreditværdighed
 • At kende virksomhedens likviditet i det lange løb.

Lommeregner

Du kan bruge følgende solvensforholdsregnemaskine.

Resultat efter skat
Afskrivninger
Kortvarigt ansvar
Langsigtet ansvar
Solvensforholdsformel =

Solvensforholdsformel =
(Nettoresultat efter skat + afskrivning)
=
(Kortvarigt ansvar + Langsigt ansvar)
(0 + 0)
= 0
(0 + 0)

Anbefalede artikler

Dette har været en guide til Solvency Ratio-formlen. Her diskuterer vi Sådan beregnes solvensforhold sammen med praktiske eksempler. Vi leverer også en solvensforholdsregnemaskine med downloadbar excel-skabelon. Du kan også se på de følgende artikler for at lære mere -

 1. Formel for syretestforhold med Excel-skabelon
 2. Sådan beregnes værdien af ​​aktiver til salg?
 3. Beregning af formel for gæld til indkomstforhold
 4. Eksempler på hurtigforholdsformel