Normaliseringsformel (indholdsfortegnelse)

 • Formel
 • eksempler
 • Lommeregner

Hvad er normaliseringsformel?

I statistikker er der mange værktøjer til analyse af data i detaljer, og en af ​​de mest anvendte formler eller metoder er Normaliseringsmetoden. Normalisering og standardisering er blevet anvendt om hverandre, men de har normalt forskellige fortolkninger og forskellige betydninger helt. Normalisering i lekmænd betyder normalisering af dataene. Normalisering henviser til en skalering af dataene i numeriske variabler i området fra 0 til 1.

Formlen for normalisering er

X new = (X – X min) / (X max – X min)

Hvor

 • X: Det er et sæt af de observerede værdier, der findes i X.
 • X min : Det er minimumsværdierne i X
 • X max : Det er de maksimale værdier i X

Eksempler på normaliseringsformler (med Excel-skabelon)

Lad os tage et eksempel for at forstå beregningen af ​​normalisering på en bedre måde.
Du kan downloade denne Normaliseringsformel Excel-skabelon her - Normaliseringsformel Excel-skabelon

Normaliseringsformel - eksempel # 1

Beregn normalisering for følgende datasæt.

Maksimal værdi i datasættet beregnes som

75 er den maksimale værdi i det givne datasæt.

Minimumsværdi i datasættet beregnes som

20 er minimumsværdien i det givne datasæt.

Normalisering beregnes ved hjælp af nedenstående formel

X nyt = (X - X min) / (X max - X min)

Tilsvarende beregnet vi normaliseringen for alle dataværdier.

Normaliseringsformel - eksempel # 2

Beregn normalisering for følgende datasæt.

Maksimal værdi i datasættet beregnes som

164 er den maksimale værdi i det givne datasæt.

Minimumsværdi i datasættet beregnes som

101 er minimumsværdien i det givne datasæt.

Normalisering beregnes ved hjælp af nedenstående formel

X nyt = (X - X min) / (X max - X min)

Tilsvarende beregnet vi normaliseringen for alle dataværdier.

Normaliseringsformel - eksempel # 3

Beregn normalisering for følgende datasæt.

Maksimal værdi i datasættet beregnes som

197 er den maksimale værdi i det givne datasæt.

Minimumsværdi i datasættet beregnes som

121 er minimumsværdien i det givne datasæt.

Normalisering beregnes ved hjælp af nedenstående formel

X nyt = (X - X min) / (X max - X min)

Tilsvarende beregnet vi normaliseringen for alle dataværdier.

Forklaring

Normaliseringsformlen kan forklares i følgende trin nedenfor:

Trin 1 : Fra de data, brugeren har brug for at finde Maksimum og minimumsværdien for at bestemme outlinere for datasættet.

Trin 2: Derefter skal brugeren finde forskellen mellem den maksimale og den mindste værdi i datasættet.

Trin 3: Værdi - Min skal bestemmes i forhold til hvert datapunkt i sættet.

Trin 4 : Efter bestemmelse af alle værdier i datasættet skal værdien sættes i formlen, dvs. X new = (X - X min) / (X max - X min)

Relevans og anvendelser af normaliseringsformler

 • Normalisering er vidt brugt i data mining teknikker og databehandlingsteknikker. Det er normalt kendt som featured skalering, hvor du forsøger at bringe data i en normaliseret eller en standardiseret form for at udføre analyse på det og tegne forskellige fortolkninger.
 • Denne formel bruges også i forudsigelsesmodellering og prognoser, hvilket gør modellen mere relevant og brugervenlig.
 • Denne formel og teknik bruges også i markeringsplanen for forskellige optagelseseksamener, hvor man for at sikre, at kandidaten hverken drages fordel eller fratages sværhedsgraden i prøven, som et resultat den kandidat, der har forsøgt enkle eller lettere spørgsmål kan få flere karakterer i testen i sammenligning med de kandidater, der forsøger svære spørgsmål i tanken om at få flere karakterer.
 • Normalisering har også sine egne begrænsninger i den forstand, hvis datasættet har flere outliers, så bliver normalisering af datasættet kedelig og en vanskelig opgave at udføre dataene.

Normaliseringsformelberegner

Du kan bruge følgende normaliseringsberegner

x
X minimum
X maks
X nyt

X nyt =
X - X minimum
=
X maksimum -X minimum
0-0
= 0
0-0

Anbefalede artikler

Dette har været en guide til Normaliseringsformel. Her diskuterer vi, hvordan man beregner normalisering sammen med praktiske eksempler. Vi leverer også en normaliseringsregner med downloadbar excel-skabelon. Du kan også se på de følgende artikler for at lære mere -

 1. Vejledning til rækkeviddeformel
 2. Beregning af formel for enkel interesse
 3. Eksempler på formidling af fordoblingstid
 4. Lommeregner for gennemsnitsformel