Formel for porteføljevariant (indholdsfortegnelse)

 • Formel for porteføljevariant
 • Eksempler på porteføljevariationsformel (med Excel-skabelon)

Formel for porteføljevariant

Portfoliovarians er et mål for spredning af afkast på en portefølje. Det henviser til det samlede afkast af porteføljen over en bestemt periode. Portfoliovariansformlen bruges vidt i den moderne porteføljeteori. Porteføljevariansformlen måles ved at kvadrere vægterne for de enkelte aktier i porteføljen og derefter multiplicere den med standardafvigelsen for de individuelle aktiver i porteføljen og også kvadrere den. Tallene tilføjes derefter ved samvariationen mellem de individuelle aktiver ganget med to, også ganget med vægten på hver bestand, også multipliceret med en sammenhæng mellem de forskellige aktier, der findes i porteføljen. Derfor kan formlen sammenfattes som

Variance = (w(1)^2 * o(1)^2) + (w(2)^2 * o(2)^2) + (2 * (w(1)*o(1)*w(2)*o(2)*q(1, 2)))

Hvor symbolerne står for: -

 • W (1) : Vægt af en bestand i porteføljen i kvadratet.
 • O (1): Standardafvigelsen for et aktiv i den portefølje, der er kvadratisk.
 • W (2): Vægt på det andet lager i porteføljen i kvadratet.
 • O (2): Standardafvigelsen for det andet aktiv i porteføljen kvadratisk.
 • Q (1, 2): Korrelationen mellem de to aktiver i porteføljen er angivet som q (1, 2).

Eksempler på porteføljevariationsformel (med Excel-skabelon)

Lad os tage et eksempel for at forstå beregningen af ​​Portfolio Variance Formula på en bedre måde.

Du kan downloade denne Portfolio Variance Formula Excel-skabelon her - Portfolio Variance Formula Excel Template

Formel for porteføljevarians - eksempel # 1

Antag lager A, aktie B, lager C er ejendomsaktier i en portefølje med vægte i henholdsvis 20%, 35% og 45%. Standardafvigelsen for aktiverne er 2, 3%, 3, 5% og 4%. Korrelationskoefficienten mellem A og B er 0, 6 mellem A og C er 0, 8 og mellem B og C er 0, 5.

Portfoliovarians beregnes ved hjælp af nedenstående formel

Varians = (w (1) 2 * o (1) 2) + (w (2) 2 * o (2) 2) + (w (3) 2 * o (3) 2) + (2 * (w (1) o (1) w (2) o (2) q (1, 2)) + (2 * (w (1) o (1) w (3) o (3) q ( 1, 3)) + (2 * (w (2) o (2) w (3) o (3) q (2, 3)))

Variansen på porteføljen bliver

 • Variation = (20% 2 * 2, 3% 2) + (35% 2 * 3, 5% 2) + (45% 2 * 4% 2) + (2 * (20% * 35% * 2, 3%) * 3, 5 * 0, 6)) + (2 * (20% * 45% * 2, 3% * 4% * 0, 8)) + (2 * (35% * 45% * 3.5% * 4% * 0, 5))
 • Varians = 0, 000916

Formel for porteføljevarians - eksempel # 2

Aktie A og Aktie B er to ejendomsaktier i en portefølje med et afkast på 6% og 11% og vægten af ​​aktie A er 54% og vægten af ​​Aktie B er 46%. Standardafvigelsen for A og B er 0, 1 og 0, 25. Vi har endvidere information om, at korrelationen mellem de to lagre er 0, 1

Portfoliovarians beregnes ved hjælp af nedenstående formel

Variance = (w(1)^2 * o(1)^2) + (w(2)^2 * o(2)^2) + (2 * (w(1)*o(1)*w(2)*o(2)*q(1, 2)))

Variansen på porteføljen bliver

 • Varians = (6% 2 * 54% 2) + (11% 2 * 46% 2) + (2 * (0, 1 * 0, 25 * 54% * 46 * 0, 1))
 • Varians = 0, 004847991

Forklaring

Portfoliovariansformlen beregnes ved hjælp af følgende trin: -

Trin 1: Først beregnes vægten af ​​de enkelte aktier, der er til stede i porteføljen, ved at dividere værdien af ​​det pågældende lager med den samlede værdi af porteføljen.

Trin 2: Vægtene, efter at de er beregnet, bliver derefter kvadratisk.

Trin 3: Standardafvigelsen for bestanden fra gennemsnittet beregnes derefter ved først at beregne porteføljens middelværdi og derefter trække afkastet for det individuelle lager fra porteføljens gennemsnitlige afkast.

Trin 4: Standardafvigelserne for de enkelte bestande beregnes og firkantes.

Trin 5: Det ganges derefter med deres respektive vægte i porteføljen.

Trin 6: Sammenhængen mellem aktierne i porteføljen beregnes ved at multiplicere samvariationen mellem lagrene i porteføljen med standardafvigelsen for antallet af lagre i porteføljen.

Trin 7: Formlen ganges derefter med 2.

Relevans og anvendelser af porteføljevariance

 • Portfolio Variance formel hjælper analytikeren med at forstå variansen i porteføljen, og i tilfælde af at analytikeren har benchmarket afkastet på deres portefølje, når et bestemt indeks eller en anden fond, der driver markedet, kan det også kontrollere variansen af ​​den samme
 • Det er også nyttigt at finde sammenhængen mellem de to aktiver. Variance fortæller analytikeren, hvor tæt beslægtede de er, der er til stede i porteføljen.
 • Portfoliovarians er også et mål for risiko, en portefølje, når viser mere afvigelse fra middelværdien, betyder, at porteføljen er en meget mere risikofyldt portefølje og har brug for en detaljeret analyse af den. Varieringen af ​​en portefølje kan reduceres ved at vælge værdipapirer, der er negativt korrelerede, f.eks. egenkapital og obligationer.

Anbefalede artikler

Dette har været en guide til Portfolio Variance Formula. Her diskuterer vi Sådan beregnes porteføljevariance sammen med praktiske eksempler. Vi leverer også downloadbar excel-skabelon. Du kan også se på de følgende artikler for at lære mere -

 1. Hvordan beregnes forventet afkast?
 2. Formel for bidragsmarginal
 3. Priselasticitetsformel
 4. Lommeregner for formel til bidragsmarginal
 5. Indkomstopgørelse over bidrag
 6. Elasticitetsformel | Eksempel med Excel-skabelon