Hvad er formålet med resultatopgørelsen

Alle børsnoterede virksomheder skal offentliggøre en resultatopgørelse enten kvartalsvis eller årligt. Der er tre hovedposter, der kompletterer strukturen i en resultatopgørelse - indtægter, udgifter og nettoresultat. Det viser virksomhedens resultater over en bestemt periode. Med andre ord er det en virksomheds resultatopgørelse. Der er to sektioner i en resultatopgørelse - driftssektionen og den ikke-driftsafsnit. Driftsafsnittet beskæftiger sig med virksomhedens daglige forretningsaktiviteter, mens den ikke-driftsafdeling registrerer alle indtægter og udgifter, der ikke er forbundet med virksomhedens almindelige forretningsaktiviteter.

Formål med resultatopgørelsen

Nedenfor er formålet med nogle indtægter, der er som følger:

Resultatopgørelse Formål nr. 1

Hovedsagelig udarbejdes resultatopgørelser med det formål at vurdere et virksomheds økonomiske resultater over en bestemt periode. Ydelsen kan præsenteres kvartalsvis eller årligt. Forskellige interessenter er interesseret i at vide, hvor godt virksomheden fungerer, hvilke forretningsaktiviteter det har foretaget, hvad er dets indtægter og udgiftstal for året osv. F.eks. Viser følgende indtægtsopgørelse for et legetøjsfirma os dens resultater i løbet af året 2018.

Teddy's Toy Shop, Inc. Resultatopgørelse for året afsluttet 31. december 2018

Indtægter
Varesalg $ 35.000
Udgifter:
Omkostninger ved solgte varer 10.500
Afskrivninger 4.000
Lønudgifter 700
Lejeudgifter 400
Renteudgifter 400
forsyninger 350
Samlede udgifter 16.350
Nettoindkomst 18.650

Denne resultatopgørelse fra Teddy's Toy Shop, Inc. viser, at virksomheden har fungeret godt, da det gav et nettoresultat på $ 18.650 i året 2018.

Resultatopgørelse Formål nr. 2

Gennem resultatopgørelsen er læseren i stand til at forstå, hvor rentabel virksomheden er, og hvad er de forskellige forretningsaktiviteter, som virksomheden har gennemført. Vi er også i stand til at bestemme mængden af ​​fortjeneste eller tab, der blev genereret i løbet af en bestemt periode. Hvis man skulle sammensætte resultatopgørelser fra et på hinanden følgende antal år, kan der også udføres en trendanalyse for at bestemme ændringen i indtægter og omkostningsposter over tid.

F.eks. Er bruttofortjeneste et tal, som kan nås ved at fratrække omkostninger i forbindelse med fremstilling og salg af virksomhedens varer og tjenester fra omsætnings- eller salgstallet. Brutto overskud hjælper os med at forstå, hvor godt virksomheden bruger ressourcerne til rådighed og producerer varer eller tjenester, som kunderne er villige til at betale for.

Den første del af resultatopgørelsen præsenteres normalt som følger:

Indtægter I millioner dollars
Samlede indtægter 214.456.000
Omkostninger ved solgte varer 12.870.000
Brutto overskud 201.586.000

Desuden kan vi også beregne driftsresultat, som ganske enkelt er driftsudgifter trukket fra bruttoresultatet. Driftsresultatet kaldes også EBIT eller indtjening før skat. Dette fortæller os, hvad der er selskabets fortjeneste, før dets renter og skatteforpligtelser indregnes.

Resultatopgørelse Formål nr. 3

En resultatopgørelse bruges til at imødekomme kravene fra forskellige slags brugere. Lad os først diskutere nytten af ​​indkomstopgørelser for eksterne brugere. Som nævnt ovenfor er resultatopgørelsen tilgængelig kvartalsvist såvel som årligt. F.eks. Er årsindkomstopgørelsen nyttige for følgende slutbrugere:

For det første ville aktionærerne være interesseret i at vide, hvad selskabets nettovinst er for det år, da det udbytte, de kunne modtage, er afhængig af det.

For det andet vil potentielle investorer gerne vurdere virksomhedens resultater for at afgøre, om det er værd at investere deres penge i virksomheden. Hvis resultatopgørelsen viser, at virksomheden ikke er rentabel, ville investorer ikke sætte deres penge i en sådan satsning.

For det tredje er der kreditorer, der ville være interesseret i at vide, om virksomheden genererer nok indtægter til at tilbagebetale sin gæld.

F.eks. Ville en potentiel investor se på en tre-årig tendens til nettoresultatet af Teddy's Toy Shop, før de beslutter at investere i det. I dette scenarie kommer resultatopgørelsen ved årets udgang godt med.

Derfor har potentielle investorer, aktionærer, kreditorer osv. Ikke adgang til information om virksomhedens økonomiske resultat. Deres eneste informationskilde er resultatopgørelsen.

Resultatopgørelse Formål nr. 4

Et andet sæt slutbrugere, som resultatopgørelsen er til brug for, er de interne brugere. Virksomhedens ledelse arbejder hele året, og de årlige indtægtsopgørelser er derfor ikke så nyttige. For dem giver kvartalsvise indkomstopgørelser fordelen ved at fokusere på status for driften hele året rundt. Desuden kan der være afdelingsvise erklæringer udarbejdet også for at fordele indtægter og omkostningstal pr. Forretningsområder.

Ledere og bestyrelse bruger også resultatopgørelsen til at vurdere hele forretningen og træffe beslutninger om, hvordan de skal drives dagligt. Det bruges som et styringsværktøj, da det hjælper dem med at beslutte, om de skal afbryde et forretningsområde, at købe visse materialer, lease eller leje visse maskiner til produktion. Alt dette afhænger af forskellige aspekter af resultatopgørelsen.

For eksempel, hvis renteudgiften er for høj og spiser indtjeningen i Teddy's Toy Shop, ville virksomheden ønsker at flytte butikens placering til et område med billigere leje.

Konklusion - Formålet med resultatopgørelsen

En resultatopgørelse er en vigtig indikator for en virksomheds økonomiske helbred. Det hjælper dybest set læseren med at afgøre, om virksomheden i løbet af året samlet set har haft overskud eller tabt. Et selskab, der ikke er rentabelt, vil ikke tiltrække investorer, og selv eksisterende aktionærer vil begynde at sælge deres aktier. Ikke kun selskabsledelsen, men også andre interessenter som potentielle investorer, aktionærer, banker, kreditorer, skattemyndigheder, leverandører osv. Har den ene eller den anden anvendelse til resultatopgørelsen.

Anbefalede artikler

Dette har været en guide til formålet med resultatopgørelsen. Her drøftede vi nogle grundlæggende koncepter og formålet med resultatopgørelsen sammen med eksempler. Du kan også se på de følgende artikler:

  1. Forskelle mellem indtægter og indkomst
  2. Sammenligning af Corporation og LLC
  3. Egenkapital vs fast indkomst - Top Sammenligninger
  4. Intern revision mod ekstern revision