Introduktion

Vi behandler i denne artikel, hvor mange python-strengfunktioner der ofte bruges.

Python består af fem hoveddatatyper, nemlig nedenfor:

  • Numerisk (hvilke undertyper er - int, lang, flyder og kompleks)
  • Snor
  • Liste
  • tupel
  • Ordbog

For eksempel

str1 = 'Hello from EduCBA'
OR
Str2 = “Hello from EduCBA”

Bemærk:

I modsætning til Java eller C ++, behøver man ikke at nævne datatypen, når man erklærer en variabel. Man kan direkte tildele værdien til variablen.

I denne artikel vil vi se nærmere på strengdatatypen og dens funktioner.

Enkelt- og dobbeltcitater bruges, når der tildeles en strengværdi til en variabel.

Python-strengfunktioner

1. store bogstaver (): Konverterer strengens første bogstav til store bogstaver.

Eksempel:

str1 = “hello from EduCBA”
str2 = str1.capitalize()
print(str2)

Output :

Hej fra EduCBA

2. casefold (): Konverterer hele strengen til små bogstaver.

Eksempel:

str1 = “HELLO FROM EduCBA”
str2 = str1.casefold()
print(str2)

Produktion:

hej fra educba

3. center (): Den justerer strengen i midten af ​​den specificerede længde.

Eksempel:

str1 = “EduCBA”
str2 = str1.center(10)
print(str2)

Produktion:

EduCBA

Det er to tegnrum til venstre, der er tomt efterfulgt af seks tegn i strengen og yderligere to tomrumstegn til højre, som summerer til i alt ti tegn.

4. count (): Returnerer antallet af gange, der sker en understreng i den givne streng.

Eksempel:

str1 = “Hello from EduCBA. Welcomw to EduCBA”
num = str1.count(“EduCBA”)
print(str2)

Produktion:

2

5. kodning (): Konverterer strengen til den kodede version.

Eksempel:

str1 = “EduCBA”
str2 = str1.encode()
print(“Hello from”, str2)

Produktion:

Hej fra vfg / 7hyt / 4

6. endingwith (): Returnerer sandt, hvis den givne streng slutter med den angivne understreng.

Eksempel:

str1 = “Hello from EduCBA”
str2 = str1.endswith(“CBA”)
print(str2)

Produktion:

rigtigt

7. expandtabs (): Erstatter fanestørrelsen til de givne numeriske tegnrum . Standard fanebladstørrelsen er 8 tegn mellemrum.

Eksempel:

str1 = “Hello\tfrom\tEduCBA”
str2 = str1.expandtabs(2)
print(str2)

Produktion:

Hej fra EduCBA

8. find (): Søger i hovedstrengen fra venstre efter en specificeret undertreng og returnerer sin position inden for en kamp findes, hvis ikke returneres -1, når der ikke findes noget match.

Eksempel:

str1 = “Hello from EduCBA”
str2 = str1.find(“EduCBA”)
print(str2)

Produktion:

11

9. format (): Hjælper med at formatere strengen ved at bruge pladsholdere.

Eksempel:

str1 = “EduCBA”
print("Hello from ().".format(str1))

Produktion:

Hej fra EduCBA.

10. index (): Finder placeringen af ​​forekomsten af ​​en substring ved at søge i hovedstrengen efter en specificeret substring og returnere sin position inden for en kamp findes, hvis ikke kaster en fejl.

Eksempel:

str1 = “Hello from EduCBA”
str2 = str1.index(“EduCBA”)
print(str2)

Output :

11

11. isalnum (): Bestemmer, om alle tegn i en given streng er alfanumeriske, der kun er alfabeter og tal. Hvis ja, returnerer sandt, returnerer ellers falsk. I tilfælde af, at der er et mellemrum imellem, returnerer det falsk.

Eksempel:

str1 = “EduCBA123”
str2 = str1.isalnum()
print(str2)

Produktion:

Rigtigt

12. isalpha (): Bestemmer, om alle tegn i den givne streng er alfabeter. Hvis ja returnerer sandt, returnerer ellers falsk. I tilfælde af, at der er et mellemrum imellem, returnerer det falsk.

Eksempel:

str1 = “HellofromEduCBA”
str2 = str1.isalpha()
print(str2)

Produktion:

Rigtigt

13. isdecimal (): Bestemmer, om alle tegn i en given streng er decimaler. Hvis ja, returnerer sandt, returnerer ellers falsk. I tilfælde af, at der er et mellemrum imellem, returnerer det falsk.

Eksempel:

str1 = “123456”
str2 = str1.isdecimal()
print(str2)

Produktion:

Rigtigt

14. isidentifier (): Bestemmer, om strengen er en gyldig identifikation eller ej. Hvis ja, returnerer sandt, returnerer ellers falsk. I tilfælde af, at der er et mellemrum imellem, returnerer det falsk.

Eksempel 1:

str1 = “EduCBA123”
str2 = str1.isidentifier()
print(str2)

Produktion:

Rigtigt

Eksempel 2:

str1 = “EduCBA 123”
str2 = str1.isidentifier()
print(str2)

Produktion:

Falsk

15. islower (): Bestemmer, om alle tegn i en given streng er med små bogstaver. Hvis ja, returnerer sandt, returnerer ellers falsk.

Eksempel:

str1 = “EduCBA”
str2 = str1.islower()
print(str2)

Produktion:

Falsk

16. isnumeric (): Bestemmer, om alle tegn i en given streng er numeriske, som er tal og eksponenter, der kunne være i brøk. Hvis ja, returnerer sandt, returnerer ellers falsk.

Eksempel:

str1 = “123”
str2 = str1.isnumeric()
print(str2)

Produktion:

Rigtigt

17. isprintable (): Bestemmer, om alle tegn i en given streng kan udskrives eller ej. Hvis ja, returnerer sandt, returnerer ellers falsk. Tegn som “\ t” eller “\ n” kan ikke udskrives.

Eksempel 1:

str1 = “EduCBA123”
str2 = str1.isprintable()
print(str2)

Output: Sandt

Eksempel 2:

str1 = “\tEduCBA123”
str2 = str1.isprintable()
print(str2)

Produktion:

Falsk

18. isspace (): Bestemmer, om alle tegn i en given streng er hvide mellemrum. Hvis ja, returnerer sandt, returnerer ellers falsk.

Eksempel:

str1 = “ “
str2 = str1.isspace ()
print(str2)

Produktion:

Rigtigt

19. istitle (): Bestemmer, om en streng følger et sæt regler for at blive kvalificeret som en titel. Hvis ja, returnerer sandt, returnerer ellers falsk.

Eksempel:

str1 = “Hello From Educba”
str2 = str1.istitle()
print(str2)

Produktion:

Rigtigt

20. isupper (): Bestemmer, om alle tegn i en given streng er med store bogstaver. Hvis ja, returnerer sandt, returnerer ellers falsk.

Eksempel:

str1 = “HELLO FROM EDUCBA”
str2 = str1.isupper()
print(str2)

Produktion:

Rigtigt

21. join (): Mente at sammenkæde to strenge på en itereret måde.

Eksempel:

str1 = “Hello”
str2 = str1.join(“EduCBA”)
print(str2)

Produktion:

HelloEHellodHellouHelloCHelloBHelloA

22. lavere (): Mente at konvertere hele strengen til små bogstaver.

Eksempel:

str1 = “Hello from EduCBA.”
str2 = str1.lower()
print(str2)

Produktion:

hej fra educba.

23. store (): Mente at konvertere hele strengen til store bogstaver.

Eksempel:

str1 = “Hello from EduCBA”
str2 = str1.upper()
print(str2)

Produktion:

HELO FRA EDUCBA

24. erstatte (): Mente at erstatte en substring med en anden.

Eksempel:

str1 = “Hello from EduCBA!”
str2 = str1.replace(“ from”, ” there”)
print(str2)

Produktion:

Hej der EduCBA!

Konklusion - Python-strengfunktioner

Dette er et par af de vigtige strengfunktioner, der ofte bruges. At være gennem disse metoder gør det lettere og hurtigere for en at udvikle kode, når man arbejder med strenge.

Anbefalede artikler

Dette har været en guide til Python-strengfunktioner. Her diskuterede vi introduktion og vigtige Python-strengfunktioner. Du kan også gennemgå vores andre foreslåede artikler for at lære mere -

  1. Hvad er Python
  2. Hive-strengfunktioner
  3. Python-kommandoer
  4. VBScript-strengfunktioner
  5. Python Frameworks | Oversigt

Kategori: