Introduktion til talemønstre i C

Øvelse af mønsterøvelser er altid ordineret af mange programmerere såvel som i bøger, da det øger muligheden for at opbygge logik, mens du bruger Flow Control Statements. Det forbedrer også logiske tænkningsmuligheder. I denne artikel vil vi se en liste over antal mønstre, der skal øves for begyndere og mellemprogrammerere.

Eksempler på antal mønstre på C-sprog

Lad os diskutere nogle eksempler for let at forstå begrebet talemønstre i C let.

Eksempel 1

I det følgende C-program kan brugeren indtaste et antal rækker for at udskrive nummerpyramidemønsteret, som han ønsker, så vises resultatet på skærmen:

#include
#include
int main()
(
int n, i, j;
printf("Enter the number of rows: ");
scanf("%d", &n);
for(i = 1; i <= n; i++)
(
for(j = n; j > i; j--)
(
printf(" ");
)
for(j = 1; j <= i; j++)
(
printf("%d ", j);
)
printf("\n");
)
return 0;
)

Produktion:

Eksempel 2

I det følgende C-program kan brugeren indtaste antallet af rækker for at udskrive halvpyramiden af ​​numre, som han ønsker, så vises resultatet på skærmen.

#include
#include
int main()
(
int n, i, j;
printf("Enter the number of rows: ");
scanf("%d", &n);
for(i = 1; i <= n; i++)
(
for(j = 1; j <= i; j++)
(
printf("%d", j);
)
printf("\n");
)
return 0;
)

Produktion:

Eksempel 3

I det følgende C-program kan brugeren indtaste antallet af rækker for at udskrive halvpyramiden af ​​numre, som han ønsker, så vises resultatet på skærmen.

#include
#include
int main()
(
int n, i, j;
printf("Enter the number of rows: ");
scanf("%d", &n);
for(i = 1; i <= n; i++)
(
for(j = 1; j <= i; j++)
(
printf("%d", i);
)
printf("\n");
)
return 0;
)

Produktion:

Eksempel 4

I det følgende C-program kan brugeren indtaste antallet af rækker for at udskrive diamantmønsteret af numre, som han ønsker, så vises resultatet på skærmen.

#include
#include
int main()
(
int n, i, j, k;
printf("Enter the number of rows: ");
scanf("%d", &n);
for(i = 1; i <= n; i++)
(
for(j = i; j (
printf(" ");
)
for(k = 1; k < (i*2); k++)
(
printf("%d", k);
)
printf("\n");
)
for(i = 4; i >= 1; i--)
(
for(j = n; j > i; j--)
(
printf(" ");
)
for(k = 1; k < (i*2); k++)
(
printf("%d", k);
)
printf("\n");
)
return 0;
)
#include
#include
int main()
(
int n, i, j, k;
printf("Enter the number of rows: ");
scanf("%d", &n);
for(i = 1; i <= n; i++)
(
for(j = i; j (
printf(" ");
)
for(k = 1; k < (i*2); k++)
(
printf("%d", k);
)
printf("\n");
)
for(i = 4; i >= 1; i--)
(
for(j = n; j > i; j--)
(
printf(" ");
)
for(k = 1; k < (i*2); k++)
(
printf("%d", k);
)
printf("\n");
)
return 0;
)

Produktion:

Eksempel 5

I det følgende C-program kan brugeren indtaste et antal rækker for at udskrive den omvendte halvpyramide af numre, som han ønsker, så vises resultatet på skærmen.

#include
#include
int main()
(
int n, i, j;
printf("Enter the number of rows: ");
scanf("%d", &n);
for(i = n; i >= 1; i--)
(
for(j = 1; j <= i; j++)
(
printf("%d", j);
)
printf("\n");
)
return 0;
)

Produktion:

Eksempel 6

I det følgende C-program kan brugeren indtaste antallet af rækker, der skal udskrive det trekantede talmønster, som han ønsker, så vises resultatet på skærmen:

#include
#include
int main()
(
int n, i, j, k;
printf("Enter the number of rows: ");
scanf("%d", &n);
for(i =1; i <= n; i++)
(
for(j =1; j <= n; j++)
(
if(j <= i)
printf("%d", j);
else
printf(" ");
)
for(j = n; j >= 1;j--)
(
if(j <= i)
printf("%d", j);
else
printf(" ");
)
printf("\n");
)
return 0;
)

Produktion:

Logik for ovenstående program:

Mellem disse to mønstre udskrives mellemrum i faldende rækkefølge. Der er 10 mellemrum i 1. række, mens 8 mellemrum i 2. række osv. Indeholder den sidste række 0 mellemrum.

Eksempel 7

I det følgende C-program kan brugeren indtaste antallet af rækker for at udskrive nummerpyramidemønsteret, som han ønsker, så vises resultatet på skærmen:

#include
#include
int main()
(
int i, s, n, j = 0, c = 0, c1 = 0;
printf("Enter the number of rows: ");
scanf("%d", &n);
for(i = 1; i <= n; ++i)
(
for(s = 1; s <= ni; ++s)
(
printf(" ");
++c;
)
while(j != 2 * i - 1)
(
if (c <= n - 1)
(
printf("%d ", i + j);
++c;
)
else
(
++c1;
printf("%d ", (i + j - 2 * c1));
)
++j;
)
c1 = c = j = 0;
printf("\n");
)
return 0;
)

Produktion:

Eksempel 8

I det følgende C-program kan brugeren indtaste antallet af rækker for at udskrive nummerpyramidemønsteret, som han ønsker, så vises resultatet på skærmen:

#include
#include
int main()
(
int n, i, j, c = 1;
printf("Enter the number of rows: ");
scanf("%d", &n);
for(i = 1; i <= n; i++)
(
for(j = 1; j <= i; ++j)
(
printf("%d ", c);
++c;
)
printf("\n");
)
return 0;
)

Produktion:

Eksempel 9

I det følgende C-program kan brugeren indtaste antallet af rækker for at udskrive krydsmønsteret af numre, som han ønsker, så vises resultatet på skærmen:

#include
#include
int main()
(
int n, i, j, c = 1;
int m(5)(5) = (0);
printf("Enter the number of rows: ");
scanf("%d", &n);
for(i = 1; i <= 5; i++)
(
for(j = 1; j <= 5; j++)
if(j == i || 6-i == j)
m(i-1)(j-1) = c;
if(i < 4) C;
else --c;
)
for(i = 0; i < 5; i++)
(
for(j = 0; j < 5; j++)
(
if(m(i)(j) == 0)
printf(" ");
else
printf("%d", m(i)(j));
)
printf("\n");
)
return 0;
)

Produktion:

Eksempel 10

I det følgende C-program kan brugeren indtaste antallet af rækker for at udskrive krydsmønsteret af numre, som han ønsker, så vises resultatet på skærmen:

#include
#include
int main()
(
int n, i, j, c = 1;
printf("Enter the number of rows: ");
scanf("%d", &n);
for(i = 1; i <= (2 * n) - 1; i++)
(
for (j = 1; j <= (2 * n) - 1; j++ )
(
if (i == j || i + j == 2 * n)
printf("%d", c);
else
printf(" ") ;
)
if (i < n)
C ;
else
c-- ;
printf("\n") ;
)
return 0;
)

Produktion:

Eksempel 11

I det følgende C-program kan brugeren indtaste antallet af rækker for at udskrive det firkantede mønster af numre, som han ønsker, så vises resultatet på skærmen:

#include
#include
int main()
(
int n, i, j, c = 7, length = 18, max_length = 20;
printf("Enter the number of rows: ");
scanf("%d", &n);
for(i = 1; i <= n; i++)
(
for(j = 1; j <= n; j++)
(
if(i == 1)
printf("% - 3d", j);
else if(j == n)
printf("% - 3d", C);
else if(i == n)
printf("% - 3d", length--);
else if(j == 1)
printf("% - 3d", max_length--);
else
printf(" ");
)
printf("\n");
)
return 0;
)

Produktion:

Eksempel 12

I det følgende C-program kan brugeren indtaste antallet af rækker for at udskrive den lodrette trekant med numre, som han ønsker, så vises resultatet på skærmen:

#include
#include
int main()
(
int n, i, j;
printf("Enter the number of rows: ");
scanf("%d", &n);
for(int i = 1; i < n; i++)
(
for(int j = 1; j <= i; j++)
printf("%d", j);
printf("\n");
)
for(int i = n; i >= 0; i--)
(
for(int j = 1; j <= i; j++)
printf("%d", j);
printf("\n");
)
return 0;
)

Produktion:

Eksempel 13

I det følgende C-program kan brugeren indtaste et antal rækker for at udskrive den lodrette trekantede af numre, som han ønsker, så vises resultatet på skærmen:

#include
#include
int main()
(
int n, i, j;
printf("Enter the number of rows: ");
scanf("%d", &n);
for (int i = n; i >= 0; i--)
(
for (int j = 1; j <= i; j++)
printf("%d", j);
printf("\n");
)
for(int i = 1; i <= n; i++)
(
for(int j = 1; j <= i; j++)
printf("%d", j);
printf("\n");
)
return 0;
)

Produktion:

Eksempel 14

I det følgende C-program kan brugeren indtaste antallet af rækker, der skal udskrive det halve trekantmønster af numre, som han ønsker, så vises resultatet på skærmen:

#include
#include
int main()
(
int n, i, j, x, y;
printf("Enter the number of rows: ");
scanf("%d", &n);
for (i = 1; i <= n; i++)
(
if (i % 2 == 0)
(
x = 1;
y = 0;
)
else
(
x = 0;
y = 1;
)
for (j = 1; j <= i; j++)
if (j % 2 == 0)
printf("%d", x);
else
printf("%d", y);
printf("\n");
)
return 0;
)

Produktion:

Eksempel 15

I det følgende C-program kan brugeren indtaste antallet af rækker, der skal udskrive det inverterede halvpyramidemønster af numre, som han ønsker, så vises resultatet på skærmen:

#include
#include
int main()
(
int n, i, j;
printf("Enter the number of rows: ");
scanf("%d", &n);
for(i = n; i >= 1; i--)
(
for(j = i; j >= 1; j--)
(
printf("%d", i);
)
printf("\n");
)
return 0;
)

Produktion:

Anbefalede artikler

Dette er en guide til antal mønstre i C. Her diskuterer vi introduktionen og forskellige eksempler sammen med prøvekoden. Du kan også gennemgå vores andre foreslåede artikler for at lære mere -

  1. Eksempler på stjernemønstre i c ++
  2. Introduktion til If-else-erklæring i C
  3. Skift erklæring i C | Syntaks | eksempler
  4. Forskellige typer løkker i C.
  5. Mønstre i JavaScript | Komplet guide
  6. IF-Else-erklæring i Matlab
  7. Komplet guide til mønstre i C #
  8. Liste over forskellige kontrolerklæringer i C ++
  9. Topeksempler på talemønstre i Java

Kategori: