Oversigt over kvalitetsstyringsteknikker

Kvalitetsstyringsteknikker involverer kontrol af aktiviteter og planlægning for at sikre, at tjenesten eller produktet er egnet til formålet. Kvaliteten af ​​produktet gør firmaets omdømme, og det henter også kunderne til virksomheden. Hvis vi nu diskuterer kvaliteten, så har den nogle parametre, der er designet af den respektive organisation. På disse parametre eller teknikker oprettes produktet. Parametrene kan variere fra organisation til organisation.

Kvaliteten betyder meget for kunden og virksomheden for både fordi kunden ønsker kvalitet, fordi han bruger penge, og han ønsker et godt produkt, der er værdi for pengene, og på den anden side ønsker en organisation at skabe et godt omdømme og et stærkt kundegrundlag, som er kun muligt, hvis deres produkter er af yderste kvalitet. Nu vil vi diskutere teknikker af kvalitet yderligere.

Teknikker til kvalitetsstyring

Der er mange teknikker til styring af kvalitet i brancherne; det kan variere afhængigt af kravet i virksomhederne, så vi diskuterer noget af den teknik, der er meget fremherskende:

1) Samlet kvalitetsstyring:

Total quality management (TQM) er en gammel teknik til kvalitetsstyring, i netop denne teknik fokuseres der på hvert eneste trin i fremstillingen for at sikre, at kvaliteten forblev opretholdt fra starten. Denne teknik er vidt brugt i organisationer, fordi den er omkostningseffektiv og også let at implementere. Denne teknik er også en kundeorienteret teknik, fordi kundens behov under implementering af denne teknik prioriteres højest. Fødslen af ​​denne teknik spores til Japan. Det sparer også virksomhedens ressourcer, og produktiviteten er også høj. Denne teknik har overhovedet sejret inden for informationsteknologisektoren osv.

2) Six Sigma:

Six Sigma er en meget gammel metode til kvalitetsstyring og bruges vidt i industrier som mekaniske og elektriske værker. Dette er en teknik, hvor fokus er en kvalitetsforbedring af produktet ved at fjerne eller fjerne de defekter, der er en hindring i kvaliteten. Sigma er dybest set det græske navn på standardafvigelsesmetoden i matematik. For at forstå de seks sigmaer skal man forstå værdien af ​​sigma, fordi dens grundlæggende koncept er baseret på det, enhver ingeniør, der arbejder i branchenheden, skal være opmærksom på six sigma-metoden, fordi hele arbejdet udføres med den bestemte teknik.

3) Top-down og bottom-up tilgang:

Top-down og bottom-up tilgange er en meget effektiv type tilgange i dette ordrer overføres fra øverste embedsmænd til lavere niveau, og information sendes også fra lavere niveau til højere embedsmand. Hvis vi taler om ovenfra og ned i denne teknik, tager de højere embedsmænd en rapport fra de lavere embedsmænd om arbejdet og kvalitetsforanstaltninger. Men på den anden side afhænger bottom-up-metoden grundlæggende af informationsdelingen fra det nedre hierarki til det øverste hierarki om det udførte arbejde og af de kvalitetsparametre, der følges af arbejderne. Hoveddagsordenen for denne tilgang er at bevare produktets kvalitet ved at samarbejde med hvert niveau, så der leveres et godt produkt.

4) ISO:

Det er den "internationale organisation for standardisering" et organ, der giver certificering af kvalitet til produkterne og også til forskellige typer virksomheder. Det er baseret i Genève, Schweiz. Enhver virksomhed i verden, uanset om det er en virksomhed, en branche eller andre virksomheder, skal være nødt til at tage certificering af kvalitetssikring fra ISO. Denne ISO-certificering fungerer også som en forsikring for kunden om, at produktet er ægte og sikkert at forbruge. ISO-mærket er der på hvert produkt. Der er meget hårde formaliteter, der skal følges for at få status som ISO-godkendt. Så dette ISO-tag er også tegn på god kvalitet, og enhver branche kører for at få dette mærke til at gøre sit produkt som et ægte produkt.

5) Omkostninger ved kvalitet:

Prisen for kvalitet er forskellen mellem produktionsomkostningerne inklusive fremstilling, salg og andre udgifter og omkostninger, der er afholdt uden fejl under produktionen. Hovedideen bag omkostningerne ved kvalitet er at gøre produktet billigere og mangelfuldt. Lederen fokuserer dybest set på omkostningsreduktion og kvalitetsforbedring, så der er en fordel for kunden og af virksomheden. Omkostningerne til kvalitet er et nyt koncept og bruges sjældent til kvalitetskontrol, fordi det kræves af en dygtig person at lave diagrammer og konti. Men MNC'erne bruges denne metode i stor skala.

6) Kaizen:

Kaizen er en gammel japansk teknik til at opretholde kvaliteten af ​​produktet, denne særlige teknik fokuserer primært på hvert enkelt individuelt procesniveau og inkluderer alle typer arbejdstagere. Dagsordenen er at påvirke hvert niveau, hvilket resulterer i en masseforbedring af hele produktet. Det lavere hierarki af medarbejdere er fokuseret, fordi det er dem, der arbejder ved jordnul, og den øverste ledelse leverer alle typer faciliteter til dem, så de arbejder med fuld entusiasme, og også det materiale, der bruges i produktet, vælges klogt, så der bør ikke være kvalitetsreduktion.

Konklusion:

Kvalitet er den yderst vigtige ting, der håndteres med forsigtighed af enhver virksomhed, fordi hele virksomhedens omdømme er baseret på kvaliteten af ​​det pågældende virksomheds produkt. Teknikkerne, som vi diskuterede ovenfor, er nogle af de samlede teknikker, og virksomhederne bør fokusere på tilpasning af den rigtige teknik, fordi kvalitetsstyringsteknikkerne kan variere fra arbejde til arbejde, så den holistiske og kloge tilgang bør være der, mens man vælger teknikken til kvalitetsforbedring i den bestemte branche. Personalet skal også trænes effektivt, så de er i stand til at implementere det i henhold til kravene fra produktionen og virksomheden og andre aspekter såvel som Perse.

Anbefalede artikler

Dette er en guide til kvalitetsstyringsteknikker. Her diskuterer vi teknikkerne til kvalitetsstyring i brancherne. Du kan også se på de følgende artikler for at lære mere -

  1. Six Sigma Quality
  2. Kvalitetsstyringssystem
  3. Projektledelsesværktøjer og teknikker
  4. Eksempel på samlet kvalitetsstyring